Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VISAPOINT

 

Ministerstvo zahraničních věcí je opakovaně kritizováno za to, že na vybraných konzulárních odděleních zastupitelských úřadů nepřijímá vízové žádosti v té míře, která by byla v souladu s potřebami české podnikatelské i zdravotnické sféry. Mediální reflexe nedostatku pracovních sil v určitých odvětvích se často omezují na hledání příčiny v „pomalém“ vízovém procesu. V zájmu vedení objektivní debaty předkládá Ministerstvo zahraničních věcí k tomuto tématu následující informace.

Problematika zaměstnávání cizinců je široká a nelze ji zúžit na schopnost Ministerstva zahraničních věcí přijímat vízové žádosti.

 • Pokud se český trh práce potýká s nedostatkem pracovní síly v určitých odvětvích, příčinou tohoto stavu není činnost Ministerstva zahraničních věcí ani kapacita jeho zastupitelských úřadů v zahraničí. Oblast trhu práce je komplexní a spojuje v sobě řadu faktorů, především ekonomických, jako jsou makroekonomický vývoj, politika zaměstnanosti, kvalifikační struktura pracovní síly, procesy migrace pracovní síly a v neposlední řadě výše mzdy jako motivační nástroj (resp. ochota podnikatelských subjektů platit svým zaměstnancům mzdu odrážející životní náklady v ČR). Debata, která toto téma zužuje na výkon kompetencí Ministerstva zahraničních věcí, mezi které nepatří ani jedna z uvedených oblastí, je zavádějící.
   
 • Zvyšování míry zaměstnanosti nespadá do kompetence Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo zahraničních věcí je pouze jedním z řady článků v procesu zaměstnávání cizinců. Jeho role spočívá v přijímání žádostí o zaměstnanecké pobytové tituly na zastupitelských úřadech a následně ve vyznačování pobytových oprávnění do cestovních dokladů cizinců. Rozhodovací pravomoci přitom náleží Ministerstvu vnitra, kterému Ministerstvo zahraničních věcí žádosti v řízení postupuje.

  Registrační internetový portál Visapoint, který Ministerstvo zahraničních věcí využívá na některých zastupitelských úřadech jako nástroj pro objednávání žadatelů pro podání vízových žádostí, není jádrem problému.
   
 • Registrační internetový systém Visapoint není příčinou nedostatku pracovní síly na českém trhu práce.
 • Systém Visapoint zvolilo Ministerstvo zahraničních věcí v roce 2009 jako alternativu k frontám, které se tvořily před některými z nejvytíženějších konzulárních úřadů, a za které bylo ministerstvo zahraničních věcí opakovaně kritizováno. Systém Visapoint využívá přibližně 30 konzulárních úřadů, v naprosté většině bezproblémově. Lze proto říci, že systém Visapoint většinou způsob přístupu na konzulární úřad zkvalitnil.
   
 • Současně jde i o nástroj organizace práce zastupitelských úřadů. Kvalitní systém organizace práce zvyšuje její objem a efektivitu a umožňuje tím přijetí většího množství žádostí o pobytová oprávnění.
   
 • Na několika konzulárních úřadech však přes veškerá přijatá opatření není možné uspokojit okamžitě veškerou dlouhodobě vysokou poptávku po vízech a pobytových povoleních.
   
 • Ministerstvo zahraničních věcí si je této situace vědomo. V důsledku dlouhodobě vysoké poptávky po vízech a pobytových povoleních žádný registrační systém neumožní, aby byla okamžitě uspokojena veškerá poptávka. Řešením ze strany Ministerstva zahraničních věcí jsou projekty na podporu žádoucí ekonomické migrace.
   
 • Zaregistrované žádosti o víza a pobytová povolení je Ministerstvo zahraničních věcí schopné zpracovávat a zasílat k rozhodnutí Ministerstvu vnitra, které rozhoduje ve správních lhůtách stanovených zákonem. Vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu, nejčastější pobytový titul udělovaný za účelem zaměstnání, trvá maximálně dva měsíce, což je zákonem stanovená lhůta. Nedodržení této lhůty je žalovatelné.

  Ministerstvo zahraničních věcí realizuje několik projektů na podporu ekonomické migrace.
   
 • Ministerstvo zahraničních věcí již v rámci svých kompetencí a ve spolupráci s ostatními relevantními rezorty státní správy podporuje žádoucí ekonomickou migraci do ČR opatřeními, která vízový proces v určitých případech administrativně urychlují a uvolňují tak časový prostor pro přijetí více žádostí.
 • Ministerstvo zahraničních věcí v současné době podporuje ekonomickou migraci těmito projekty:
   

 

.