Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Brexit - EU a UK vlajka
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně brexitu a reformy EU

 

Co znamená výsledek britského referenda o setrvání v Evropské unii pro občany České republiky? Odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti najdete zde.

  • Co je brexit a je výsledek referenda o vystoupení Velké Británie závazný?

23. června proběhlo ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska referendum o setrvání země v EU. Britští občané se v plebiscitu vyjádřili pro vystoupení své země z EU (51,9 % pro vystoupení a 48,1 % pro setrvání v EU). Rozhodnutí Britů se označuje za tzv. brexit.

Nicméně výsledek britského referenda není právně závazný. Faktický proces vystoupení Velké Británie z EU započne ve chvíli, kdy vláda Velké Británie oznámí svůj záměr EU opustit. K samotnému vystoupení dojde až na základě dohody o vystoupení, kterou Velká Británie vyjedná s Evropskou unií, či vypršením lhůty pro sjednání této dohody (2 roky od formálního oznámení záměru vystoupit z Evropské unie s možností prodloužit).

  • Co pro mě jako pro občana/studenta brexit znamená?

V tuto chvíli se výsledky referenda občanů ČR žijících v Británii, stejně jako Britů žijících v ČR a dalších členských státech, nedotknou. Případná změna postavení občanů se bude odvíjet od průběhu jednání. Česká vláda učiní maximum proto, aby se status Čechů nezměnil vůbec či jen minimálně. Ačkoliv se bude jednat o první vystoupení států z EU, lze očekávat, že i Británie bude mít zájem zachovat svým občanům výhody a podmínky pobytu v jiném členském státě, které již nyní využívají. Případná nová pravidla by se měla vztahovat pouze na nově příchozí, nikoliv již usazené občany, a to jak Britů, tak ostatních občanů EU včetně Čechů.

  • Co bude brexit znamenat pro mou firmu?

Dopad brexitu na české firmy působící ve Velké Británii a britské firmy působící v ČR bude nulový do doby, než Velká Británie skutečně EU opustí. K tomu dojde do dvou let od oficiálního oznámení, k němuž dojde s největší pravděpodobností v roce 2017. Pro vzájemný obchod do té doby platí standardní podmínky mezi členskými státy a pravidla obchodování v rámci vnitřního trhu.  Změnu podmínek podnikání a vzájemného obchodu lze očekávat teprve po vystoupení Velké Británie z EU či po uzavření dohody o novém nastavení vztahů mezi Velkou Británií a EU. K jistým změnám poté může dojít v obchodu, u investic či financování a v rámci poskytování služeb (např. doprava, instalace a práce na území Velké Británie), či v rámci působení britských firem a bank v rámci vnitřního trhu EU nebo např. u mořských ryb a produktů z nich, tedy v oblastech, které nejsou pro české firmy zásadní.  

Oproti současnosti se dá také očekávat růst administrativních i regulačních překážek ve všech hospodářských sektorech. Po vystoupení Velké Británie z EU může hypoteticky dojít k zavedení různých netarifních (hraniční kontroly, určení původu zboží, ztížení podmínek pro vysílání pracovníků do zahraničí atd.) i tarifních překážek ve vzájemných obchodních vztazích. Do jisté míry také dojde k rozchodu tržní regulace mezi Velkou Británii a členskými státy EU. Česká vláda nicméně bude usilovat o to, aby se podmínky pro podnikání českých firem ve Velké Británii a britských firem v ČR stejně jako podmínky pro vzájemný obchod mezi oběma státy změnily jen minimálně. Přístup na vnitřní trh však musí být podmíněn aplikací všech čtyř svobod, tedy svobody zboží, služeb, pohybu a kapitálu.

O všech zásadních skutečnostech a vlivu aktuální situace na obchodní vztahy s Velkou Británií bude od 1. září 2016 informovat MPO v rámci speciální rubriky na portálu BusinessInfo.cz. Bližší informace k dopadu brexitu na podnikání je možné získat také na zelené lince Czechtrade: +420 224 907 500.

  • Co se nyní bude dít, jaký je aktuální vývoj?

V současné době Velká Británie řeší vnitropolitické dopady referenda (nové složení vlády, příprava dvou nových ministerstev – Ministerstvo pro brexit, Ministerstvo pro mezinárodní obchod, dopad na Skotsko a Severní Irsko, které se vyslovily pro setrvání). Proces vystoupení vyžaduje formální oznámení o záměru státu Unii opustit na Evropské radě. To se prozatím nestalo, oznámení se očekává nejdříve na konci roku 2016, spíše však na počátku příštího roku.

Ostatní členské státy EU se v září sejdou v Bratislavě na neformálním summitu lídrů ve formátu EU27 a budou diskutovat o dopadu britského referenda na EU a její budoucnost.

Nyní Velká Británie stálé zůstává plnohodnotným členem EU se všemi právy a povinnostmi a její status se změní až ve chvíli oznámení ve vystoupení (tzv. notifikace). Poté Velká Británie přijde o svá hlasovací práva v Evropské radě a Radě v otázkách souvisejících s jejím vystoupením a navázáním nových vztahů mezi Velkou Británií a EU.

  • Jak nyní bude EU spolupracovat s Velkou Británií?

V tuto chvíli je Velká Británie stále plnohodnotným členem se všemi právy a povinnostmi, a to až do notifikace o vystoupení z EU. Přestože se EU ve formátu 27 členských států začíná připravovat na budoucnost bez Velké Británie, spolupráce v rámci EU a jejích institucí probíhá nadále jako v době před britským referendem. Další vývoj nejen obchodních vztahů bude přímo závislý na konkrétních podmínkách vystoupení Velké Británie a budoucím nastavení vzájemných vztahů mezi Velkou Británií a EU.

  • Co bude česká vláda prosazovat ve vyjednáváních o vystoupení Velké Británie z EU?

V první řadě vyjednávání o podmínkách vystoupení Velké Británie z EU a navázání nových vztahů mezi Velkou Británií a EU může začít až po formální notifikaci ze strany Velké Británie o jejím záměru EU opustit. Jako první krok je poté na vládě Velké Británie oznámit EU své návrhy na uspořádání vzájemných vztahů. Pokud bude Velká Británie mít zájem na zachování přístupu na vnitřní trh, bude muset akceptovat nedělitelnost čtyř základních svobod (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu). Zachování tohoto principu bude prioritou nejen české vlády, ale i ostatních členských zemí.

Dalším ze zásadních témat bude pro českou vládu také zachování postavení Čechů, kteří již ve Velké Británii žijí tak, aby se jejich status nezměnil, nebo změnil co nejméně.

  • Bude mít výsledek britského referenda vliv na další směřování EU?

Další směřování EU bez Velké Británie bude hlavním tématem neformálního summitu EU27 v Bratislavě 16. září. Již nyní se ale lídři 27 členských států shodli na tom, že evropská spolupráce musí a bude pokračovat, zároveň si však uvědomují nutnost změny a potřebu reformy EU. V té souvislosti je česká vláda přesvědčena, že Unie musí být více akceschopná a přiblížit se občanům. Je třeba se soustředit na témata, ve kterých se shodneme, nikoliv na oblasti, kde je zřejmé, že kompromis není možný.

Klíčové pro budoucnost EU je podle české vlády obnovení konvergence tedy zejména přibližování životních úrovní nových a starých členských států.  Zásadním úkolem je její obnovení a dále také zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti našich společných hranic. 

  • Bude ČR vyhlašovat referendum o setrvání země v EU?

Referendum o setrvání země v EU se v ČR vyhlašovat nebude. Není pro něj žádný legitimní důvod. Voliči již měli možnost vyjádřit svůj názor na EU v referendu v souvislosti se vstupem ČR do EU v roce 2003. Referendum skončilo jednoznačným výsledkem, ve kterém se 77 procent hlasujících vyslovilo pro členství ČR v EU.

Pro ČR v současnosti nyní neexistuje žádná alternativa. Členství ČR v EU a NATO je základem naší bezpečnosti a prosperity, základem, na kterém je postavena novodobá historie po roce 1989 naší demokratické země.

ČR se v současnosti vyznačuje silným hospodářským růstem i díky silnému exportu, z něhož 80 % směřuje do ostatních členských států EU. Je tedy naším prioritním zájmem být aktivním členem EU, která je založena na čtyřech základních svobodách – volném pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. Jen tak bude mít ČR zajištěný dostatečný vliv a rovnoprávné postavení při určování evropských pravidel včetně pravidel jednotného trhu, který je pro českou ekonomiku nepostradatelný.

Odkaz v Encyklopedii států - Velká Británie

.