Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanadská média

 

Všeobecná charakteristika: kanadský mediální trh je velmi vyspělý a odpovídá ve všech trendech světovým tendencím i parametrům. Zároveň je však ovlivněn několika faktory:

 • Kanadská média ovlivňuje velikost země a historická identita provincií, které se promítají do silného postavení místních provinčních periodik.
 • Specifikem je francouzsky hovořící provincie Quebec, která má vlastní místní francouzská média. Oficiální dvojjazyčnost se navíc odráží ve dvojích povinných verzích veřejnoprávních médií (zejména tištěných).
 • Trh významně ovlivňuje kulturní/jazyková blízkost USA: zejména kanály z USA jsou součástí řady TV kabelových nabídek (zejména ABC, CBS, FOX). Podíl programů z USA je však regulován a např. licence na televizní a rozhlasové vysílání jsou omezeny pouze na kanadské občany/společnosti. Zároveň se např. z USA dodávají i specializovaná periodika, jejichž vydávání by v samotné Kanadě nebylo ekonomicky udržitelné.
 • V Kanadě je rozšířená tradice místních, komunitních a minoritních periodik (často bezplatných, placených z reklam). Tradiční je velmi široká síť krajanských novin i  televizního a rozhlasového vysílání. Vláda např. podporuje vysílání specializovaná na původní obyvatelstvo (APTN - Aboriginal Peoples Television Network).

V Kanadě, stejně jako jinde ve světě, dochází k poklesu tištěných nákladů deníků. Důvodem je zejména jejich dostupnost on-line a v posledních letech rozšíření tabletů a smartphonů. Prvotním informačním kanálem (zejména pro mladší generaci) se tak často stávají webové zpravodajské stránky, pravidlem je výrazně širší rozsah elektronické verze periodika než jeho tištěné podoby.

Tiskové agentury

 • Canadian Press/Presse Canadienne - největší a nejstarší agentura. Vznikla v roce 1917 jako veřejnoprávní, od roku 2010 je vlastněna privátním konsorciem  Canadian Press Enterprises Inc.
 • CNW Group CNW Group (dříve Canadian NewsWire) je agenturou zaměřenou spíše na obchodní zpravodajství.

Deníky

Celostátní deníky vychází v Kanadě pouze dva:

Z hlediska nákladu je však dělení tištěných médií ovlivněno provinčním uspořádáním a různou hustotou obydlení. Nákladově tak patří mezi největší deníky:

Silnou pozici zastávají provinční deníky, vycházející v hlavních městech provincií:

Hlavní celonárodní témata jsou v provinciích přebírána, většina obsahu je však zaměřená na domácí politiku. V kanadě je relativně rozšířený marický The Huffington Post (od roku 2011), ve větších městech je zdarma k dispozici Metro.

Týdeníky

Nejčtenější kanadská periodika prakticky (až na výjimky) neobsahují všeobecně politické týdeníky. Podle nákladu k nim patří:

 • What's Cooking - kulinářský
 • Reader's Digest
 • Chatelaine - dámský (v obou verzích)
 • Canadian House & Home - zaměřený na domácnost
 • Style at Home
 • Canadian Living/Coup de pouce

Nejznámějším celokanadským politickým anglickým periodikem je Maclean´s - měsíčník zaměřený na  vnitrostátní dění a aktuální zahraničněpolitické otázky, francouzskou obdobou je L´Actualité - vydání se však výrazně liší.

Ke specializovaným týdeníkům s přihlédnutím k zahraniční politice lze zařadit týdeník Embassy (fakticky pouze ottawská distribuce, zaměřená zejména na aktuality z diplomatické komunity a hlavní témata kanadské zahraniční politiky), Diplomat and International Canada (čtvrtletník zaměřený spíše na politicko-společenská témata), Canadian Military Journal/ Revue militaire canadienne (oficiální týdeník Ministerstva obrany) či Canadian Defence Review (odborný týdeník zaměřený na podrobné hodnocení zbraňových systémů).

Televize

Zřejmě nejvýznamnější sledovanost mají v Kanadě kabelové televize (balíky prodávají zejména Rogers, Bell, Cogeco, Videotron, ad.).

 • CBC Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada) - základní celostátní veřejnoprávní médium, provozuje 4 základní programy (ve dvou jazykových verzích: CBC, CBC News (zpravodajství), Bold (zábavný program) a Documentary.
 • Provincie nicméně provozují vlastní provinční vysílání (TVOntario, Télé-Québec, Saskatchewan Communications Network, ad.). Celkově CBC/Radio Canada provozuje 82 radiových stanic a 27 televizních stanic. CBC News je i jedním z nejsledovanějších webových serverů.
 • Celonárodními soukromými sítěmi jsou CTV and Global (v angličtině), na území Quebeku vysílají TVA a V. V jednotlivých městech a provinciích samozřejmě působí desítky lokálních nezávislých komerčních stanic.

Vzhledem k multinacionálnímu národnostnímu složení je rozšířené sledování zahraničních programů v angličtině i v původních jazycích.

Rozhlasové vysílání

.