Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Německá média

 

Tiskové agentury

Deníky

Týdeníky

Televize

Rozhlas

Specializovaná tištěná média

Průmysl a podnikání

V SRN vychází nepřeberné množství odborných publikací, které jsou vydávány ministerstvy, obchodními komorami, oborovými komorami, zájmovými spolky, bankami či privátními iniciativami. Namátkou uvádíme:

 • Current Issues DB Research (Deutsche Bank) – týdenní ekonomické zpravodajství něm. banky
 • Commerzbank Nachrichten – týdenní ekonomické zpravodajství Commerzbank
 • Reiffeisen Magazín – měsíčník něm. spořitelny Reiffeisen
 • Verbraucher Konkret – čtvrtletník Iniciativy spotřebitelů zaměřeny na ochranu spotřebitele
 • Agri Future – čtvrtletník nakl. Max-Eyth-Verlag se zaměřením na evropské zemědělství a zemědělskou politiku
 • Materialfluss – odborný měsíčník o logistice
 • meditec INTERNATIONAL – odborný měsíčník o zdravotnické technice
 • Automobil Produktion - odborný měsíčník pro automobilový a jeho subdodavatelský průmysl nakl. Moderne Industrie
 • Positionen – měsíčník Svazu německých pojistitelů k politice, hospodářství a společnosti
 • IZA Compakt – měsíčník Institutu pro budoucnost práce o pracovní problematice a sociální politice
 • VBKI Spiegel – čtvrtletník Berlínského svazu obchodníků a průmyslníků
 • Niederbayerische Wirtschaft – měsíčník HK Dolního Bavorska (obdobné publikace vydávají i ostatní HK)
 • Lebendige Stadt Journal – měsíčník nadace Žijící město pro rozvoj městských aglomerací, jejich kulturu a život v nich
 • Wirtschaft & Markt - měsíčník Zájmového svazu východoněmeckých podnikatelských svazů
 • InnovationsManager – měsíčník nakl. FAZ pro manažery
 • Magazin Gesundheit – měsíčník nadace Robert Bosch Stiftung pro zdraví, zdravý životní styl a zdravotnictví
 • Unternehmensbericht – čtvrtletník + ročenka GIZ (Společnost pro mezinárodní spolupráci – obdoba ČRA)

Prodej zbraní a střeliva

 • das Deutsche Waffen-Journal  (http://www.dwj.de/) - měsíčník zaměřený na čtenáře z řad lovců, sportovních střelců, techniku zbraní apod.
 • Visier (http://www.visier.de/) - měsíčník zaměřený na čtenáře z řad lovců, sportovních střelců, techniku zbraní apod.
 • Caliber (http://www.caliber.de/) - sesterský časopis Visieru zaměřený na výzbroj, zbraně, techniku

Dále existuje řada specializovaných periodik pro odborné čtenáře zejména v oblasti vyzbrojování, která jsou vydávána buď přímo státními institucemi, nebo soukromými subjekty, např.:

 • Handbuch der Bundeswehr und der Verteidigungsindustrie – ročenka nakladatelství Mönch Verlags - GmbH
 • Bundeswehr aktuell – týdeník Spolkového ministerstva obrany
 • Homeland and Security (Nationale Sicherheit und Bevölkerungsschutz – měsíčník se zaměřením na bezpečnost, civilní obranu, ochranu před katastrofami apod.
 • Europäische Sicherheit & Technik – měsíčník nakl. Mittler Report (Tamm Media) se zaměřením na bezpečnostní politiku a armádní techniku
 • Wehrtechnischer Report – měsíčních nakl. Mittler Report (Tamm Media) se zaměřením na vojenskou techniku
 • Wehrtechnik – měsíčník nakl. Mönch Verlags-GmbH se zaměřením na vojenskou techniku
 • IAP-Dienst – měsíčník stejnojm. nakladatelství pro bezpečnostní politiku
 • Internationales Magazin für Sicherheit – měsíčník nakladatelství IMS pro bezpečnostní politiku, bezpečnostní síly a techniku
 • Die Bundeswehr – měsíčník společnosti Německý svaz Bundeswehru zaměřený na činnost německé armády
 • Wehrmedizin und Wehrpharmazie – čtvrtletník nakl. Beta Verlag se specializací na vojenskou medicínu a farmacii
 • Wehrmedizinische Monatschrift – měsíčník Spolkového ministerstva obrany pro vojenskou medicínu
 • Ÿ-Punkt – měsíčník pro armádu vydává soukromé nakl. Bernard & Graefe Verlag

Mezinárodní politika

 • Internationale Politik (www.internationalepolitik.de) – dvouměsíčník vydávaný DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik)
 • International (www.international.or.at) – čtvrtletník s odborným zaměřením na mezinárodní politiku
 • KAS Auslandsinformationen – dvouměsíčník nadace Kondrad Adenauer Stiftung
 • integration – čtvrtletník instituce Institut für Europäische Politik
 • Zeitschrift für internationale Beziehungen – časopis nakladatelství Nomos, sekce Internationale Politik der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft
 • Blätter für deutsche und internationale Politik (www.blaetter.de)
.