Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení státního tajemníka pro evropské záležitosti MZV pana Pavla Teličky

 

Sdělovací prostředky přinesly zprávy z tiskové konference (8. února) člena Evropské komise pana Güntera Verheugena. Jsem si vědom nasazení, s kterým pan Verheugen spravuje v Komisi agendu rozšíření Unie; spolupráce s ním je velmi dobrá. (9.2.2000)

Sdělovací prostředky přinesly zprávy z tiskové konference (8. února) člena Evropské komise pana Güntera Verheugena.
Jsem si vědom nasazení, s kterým pan Verheugen spravuje v Komisi agendu rozšíření Unie; spolupráce s ním je velmi dobrá.
Oceňuji, že pan Verheugen znovu potvrdil, že otázky minulosti, spojené s některými dobovými právními normami, ať již mezinárodního či národního charakteru, nemají žádnou relevanci pro proces rozšiřování EU.
Zároveň se však musím vyslovit k vyjádřeným pochybnostem o možnosti souběžné, resp. rychlé ratifikace institucionální reformy Unie a dohod o přistoupení k Unii:

Závěry Evropské rady z Helsinek nijak nestanovují konkrétní podmíněnost či posloupnost jednotlivých kroků procesu reformy institucí EU a procesu rozšiřování. Pouze říkají, že k rozšíření EU může dojít až po vstupu institucionální reformy v platnost. To je ostatně logické.
Pro posloupnost ratifikací není žádný právní ani věcný důvod, žádný přesvědčivý argument.
Existuje několik variant či jejich kombinací, které snadno umožní dostát jazyku závěrů Evropské rady a zároveň uskutečnit rozšíření EU v souladu s cílovými daty kandidátských zemí, které jednají o členství, k 1. lednu 2003. Vedl jsem v poslední době konzultace s mnoha partnery z členských států a žádný z nich možnost souběžné ratifikace nezpochybnil. Jednou z možných variant by mohla být i ta, kdy by ty členské státy, které již ratifikovaly institucionální reformu, ihned poté zahájily ratifikaci dohod o přistoupení.

Zároveň dodávám, že délku ratifikace výsledků institucionální reformy nelze v žádném případě srovnávat s délkou ratifikace Maastrichtské či Amsterodamské smlouvy, které rozsáhle a zásadním způsobem změnily podobu zakládajících smluv. I s přihlédnutím k nezadatelnému právu národních parlamentů důkladně se seznámit s výsledky institucionální reformy, její ratifikace může být otázkou pouze několika měsíců.
Pokud se neobjeví snahy uměle prodlužovat rozdělení Evropy, vstup prvních kandidátských zemí v souladu s cílovými daty je nejen žádoucí, ale i realistický.

ČR před několika měsíci dokončila proces předávání svých pozičních dokumentů Unii, odevzdala řadu písemných doplňujících informací a čeká na další jednání v rámci mezivládní přístupové konference. Souhlasím s komisařem Verheugenem, že po projednání všech kapitol acquis a získání celkové představy o možných přechodných obdobích bychom měli stanovit datum dokončení jednání o členství. Poté bude možné prohloubit seriózní diskusi o datech vstupu jednotlivých zemí do Unie.

Praha, 9. února 2000.

.