Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k poslednímu vývoji v České televizi

 

Ministerstvo zahraničí vnímá znepokojení některých zahraničních institucí i jednotlivců, které se týká současné situace ve veřejnoprávní České televizi. Česká republika je bezesporu zemí demokratickou, plně ctící základní občanské svobody, včetně svobody slova. (4.1.2001)

Ministerstvo zahraničí vnímá znepokojení některých zahraničních institucí i jednotlivců, které se týká současné situace ve veřejnoprávní České televizi. Česká republika je bezesporu zemí demokratickou, plně ctící základní občanské svobody, včetně svobody slova. I samotné zvolení nového generálního ředitele ČT proběhlo podle platných zákonů. Nicméně lze připustit, že události navazující na tuto volbu odhalily některá bolavá místa naší legislativy, především pak problém uplatňování existujících zákonů. Jeden z několika faktorů, které ovlivňují současnou situaci, lze charakterizovat jako střet mezi literou zákona a jeho duchem, mezi právním positivismem a právem přirozeným. Domníváme se, že stávající zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání přijatý v roce 1991 již plně neodpovídá současným požadavkům doby, resp. dostatečně neodráží normy a požadavky kladené na činnost veřejnoprávních médií formulované v letech následujících. Především máme na mysli závěry přijaté na čtvrté ministerské konferenci Rady Evropy zabývající se hromadnými sdělovacími prostředky, která se konala v roce 1994 v Praze, a doporučení Rady Evropy, týkající se nezávislosti veřejnoprávních médií, jež bylo schváleno v roce 1996. Tyto texty nevytvářejí soudní cestou vymahatelné mezinárodněprávní závazky, ale představují závazky politické povahy, jejichž dodržování má vysoce příznivý vliv z hlediska prosazování zahraničněpolitických zájmů České republiky.

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem vítáme včerejší rozhodnutí vlády, která jednomyslně schválila novelu zákona o ČT, jež v mnohem větší míře do svého znění promítá politické závazky přijaté členskými státy Rady Evropy, zvyšuje veřejnoprávní charakter České televize a efektivněji garantuje nestranné a nezávislé šíření zpráv, informací a komentářů bez nežádoucích politických a ekonomických interferencí. Novela, mimo jiné, navrhuje rozšířit spektrum subjektů, z jejichž řad se mohou rekrutovat členové Rady ČT, zvyšuje počet radních, mnohem více než doposud akcentuje střet zájmů členů rady, transparentnost jednání radních zvyšuje veřejností jejich zasedání, odvolání generálního ředitele ČT bude pro příště předmětem složitější procedury. Pevně věříme, že tento vládní návrh novely zákona bude v zákonodárném sboru co možná nejrychleji přetaven v platný zákon a že jeho následná implementace přispěje k vyřešení bezprecedentního sporu.
4.1.2001

.