Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k věci Českého domu v Moskvě

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky se důrazně ohrazuje proti označení smlouvy mezi ministerstvem a firmou Hotel Český dům, a. s. jako ilegální. Smlouva byla připravována renomovanou českou právní kanceláří a byla podle jejího dobrozdání uzavřena v souladu s obchodním zákoníkem. (20.3.2001)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky se důrazně ohrazuje proti označení smlouvy mezi ministerstvem a firmou Hotel Český dům, a. s. jako ilegální. Smlouva byla připravována renomovanou českou právní kanceláří a byla podle jejího dobrozdání uzavřena v souladu s obchodním zákoníkem. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách nebylo vypsáno veřejné výběrové řízení právě s ohledem na příslušné ustanovení zákona
Stanovená částka smlouvy se rovná částce odvedené do státního rozpočtu v minulém roce. Protože výsledky hospodaření Českého domu měly v uplynulých letech stále klesající tendenci, zabezpečilo ministerstvo státnímu rozpočtu touto smlouvou udržení stálé hladiny odvodů bez ohledu na příští vývoj v tomto teritoriu. Klesající trend výnosů nebyl zapříčiněn hospodařením ministerstva, ale poklesem ekonomické síly českých podniků obchodujících s Ruskou federací a klesajícím objemem trhu s tímto teritoriem. Protože ministerstvo v rámci někdejší vedlejší hospodářské činnosti nemohlo služby Českého domu rozšiřovat na třetí subjekty, tento klesající trend výnosovosti by nemohlo zvrátit. Spekulace o možném nepřiměřeném zisku firmy Hotel Český dům tedy odporují dosavadnímu trendu a jsou stejně nepravděpodobné, jako hospodaření této společnosti se ztrátou, kdy bez ohledu na skutečný zisk musí po dobu smlouvy hradit ministerstvu stále stejnou částku. Státní rozpočet tedy touto smlouvou v žádném případě ochuzen není.
V Českém domě tedy nadále podniká firma Hotel Český dům a je na ní, aby toto podnikání bylo v souladu s českými i ruskými zákony. Ministerstvo za takovou činnost neodpovídá a ani ji nemůže kontrolovat. Není ani důvodu, proč by tento stav mohl dovozovat úvahu o porušování Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.
Předkupní právo dané smlouvou odpovídá standardní úpravě a týká se pouze případu, kdy by ministerstvo hodlalo tuto nemovitost prodat, k čemuž není v současné době oprávněno a i kdyby toto oprávnění získalo, musí postupovat podle platného českého práva. Smlouva určuje budoucí cenu v závislosti na znaleckých posudcích a bude se tedy jednat o cenu legitimní. Ani takové ustanovení tedy Českou republiku neznevýhodňuje.
Závěrem považujeme za nezbytné zdůraznit, že toto řešení provozu Českého domu nevzniklo z iniciativy Ministerstva zahraničních věcí, ale bylo vyvoláno vládním usnesením č. 963 ze dne 4. 10. 2000 a zákonem č. 219/2000 Sb., účinným ode dne 1. 1. 2001, podle kterého nemohlo ministerstvo dále provozovat vedlejší hospodářskou činnost.
20.3.2001

.