Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k rezoluci o dodržování lidských práv na Kubě

 

Při přípravě letošní rezoluce o dodržování lidských práv na Kubě vycházelo Ministerstvo zahraničních věcí ze skutečnosti, že situace v této oblasti se po přijetí loňské rezoluce nezlepšila. Během roku nedošlo k propuštění politických vězňů. Neklesl počet odsouzených, soudně stíhaných, zadržovaných a zastrašovaných kritiků kubánského režimu. (8.4.2001)

Při přípravě letošní rezoluce o dodržování lidských práv na Kubě vycházelo Ministerstvo zahraničních věcí ze skutečnosti, že situace v této oblasti se po přijetí loňské rezoluce nezlepšila. Během roku nedošlo k propuštění politických vězňů. Neklesl počet odsouzených, soudně stíhaných, zadržovaných a zastrašovaných kritiků kubánského režimu. Česká republika proto považovala za nutné, v duchu zachování kontinuity své politiky, se znovu vyjádřit k aktuální situaci lidských práv na Kubě.

Česká republika nebyla ani při své letošní aktivitě vedena nepřátelstvím vůči kubánskému lidu. Naopak, rezoluci považujeme za nabídku k dialogu s kubánskými úřady, který by vedl ke zlepšení v oblasti lidských práv. Stejně jako v uplynulých letech opakujeme své přesvědčení, že naše zkušenosti z demokratizace politického systému mohou být inspirací pro hledání vhodného modelu i pro Kubu. Česká kritika není rozhodně v rozporu se zájmem naší země prohloubit bilaterální vztahy s Kubou a zahájit diskusi o možných formách vzájemně výhodné obchodní spolupráce.

I když diplomatické snažení komplikovala nadměrná medializace a mnohdy zbytečné výroky některých méně zodpovědných politiků, jsme potěšeni, že v tomto roce se podařilo po emotivním, ale korektním, diplomaticky plně etickém vyjednávání dospět k vyváženému textu rezoluce, který oslovuje naše euroatlantické spojence, budoucí partnery ze zemí Evropské unie i řadu klíčových zemí Latinské Ameriky. Dnes předložená rezoluce nachází průnik mezi diskuzí o lidskoprávních otázkách a debatou o nutnosti mezinárodní obchodní spolupráce, která by vyvedla Kubu z mnohaleté izolace a přinesla zlepšení životních podmínek kubánského lidu. Jsme totiž toho názoru, že politická pluralita a hospodářská prosperita se vzájemně doplňují. Vítáme proto, že letošní rezoluce vyjadřuje přání mnoha států zapojit Kubu do otevřeného dialogu a podnikat kroky vstříc mezinárodnímu společenství, které jsou vedeny snahou zmírnit ekonomické strádání kubánského lidu. Švédsko, předsednická země Evropské unie, ocenilo úsilí České republiky vtělit do rezoluce zmínku o hospodářském embargu a důsledcích ekonomické izolace Kuby. Švédsko rovněž plně podpořilo konsensus, který se české diplomacii podařilo nalézt zdůrazněním potřeby podpořit jak dodržování lidských práv a základních svobod, tak kroků, které povedou ke zlepšení životní úrovně kubánského lidu. Evropská unie znovu zdůraznila, že není její politikou docílit pozitivních změn opatřeními, která by zvýšila strádání obyvatel ostrovní země.

Naší diplomacii se podařilo předložit dokument nacházející přesnou míru konsensu, nicméně plně odrážející hodnoty a cíle, které Česká republika při přípravě letošní rezoluce sledovala.
18.4.2001

.