Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společné prohlášení Jana Kavana a Wilhelma Molterera k otázkám naplňování Protokolu z Melku

 

S ohledem na úsilí o další rozvoj dobrých sousedských vztahů, na kterých České republice a Rakousku mimořádně záleží, ministři zdůraznili význam úspěšného dokončení Melkského procesu. (14.5.2001)

S ohledem na úsilí o další rozvoj dobrých sousedských vztahů, na kterých České republice a Rakousku mimořádně záleží, ministři zdůraznili význam úspěšného dokončení Melkského procesu.

I. V této souvislosti ministři konstatovali:

- že se doplní a prohloubí významný pokrok, kterého bylo dosud dosaženo v rámci Melkského procesu při naplňování jeho čl. V. Česká republika posoudí variantu neuvedení JE Temelín do provozu a jejího zakonzervování (shutdown and preservation) a zkvalitní přístup veřejnosti k informacím ohledně vážných havárií, jejich důsledků pro sousední země a přípravy odpovídajících havarijních opatření;

- že veřejnost bude mít možnost vyjádřit se písemně nebo ústně - mimo jiné i v rámci veřejného slyšení v Rakousku - ke všem předloženým dokumentům.

II. Obě strany se shodly na návrhu postupu pro vypracování dalších referenčních dokumentů k následujícím okruhům, s ohledem na jejich význam zdůrazněný Rakouskem:

a) také s odvoláním na prohlášení předsedy vlády Zemana v Melku, že JE Temelín nebude uvedena do provozu, pokud nebude splňovat aktuální bezpečnostní kritéria převažující v členských státech EU, bude poskytnuto hodnocení varianty neuvedení do provozu a zakonzervování JE Temelín;

b) informace k vážným haváriím s ohledem na jejich možné následky pro sousední země, stejně jako přípravu odpovídajících havarijních opatření podle čl. I. Česká strana bere v úvahu obavy občanů Rakouské republiky, a proto vyjadřuje ochotu poskytnout výše uvedené informace.

III. Česká strana vzhledem k obavám veřejnosti chápe potřebu poskytnutí informací ohledně nejaderné části JE Temelín a proto je ochotna, mimo rámec Protokolu z Melku, vypracovat obsáhlou informaci o problémech, které nastaly v souvislosti s turbínou na 1. bloku, a jejich příčinách.

IV. Na základě prohlášení předsedy vlády Zemana a kancléře Schüssela obě strany vyjádřily upřímnou naději, že výše uvedenými dohodami bude vytvořen základ k úspěšnému dokončení realizace Protokolu z Melku. Obě strany souhlasí, že rozšíření EU má zásadní význam pro evropskou integraci. Obě strany znovu poukázaly na časový plán stanovený v "road map" ohledně jednání o rozšíření. Rakousko vyjadřuje svoji podporu úsilí České republiky stát se plnoprávným členem Evropské unie.

V. Obě strany v průběhu příštího týdne bilaterálně dohodnou konkrétní obsah informací podle bodů II. a III. Konečný materiál bude předložen do 20. května 2001 tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro veřejné slyšení v Rakousku.
14.5.2001

.