Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV ČR ke schůzce prezidentů, zaměřené na vývoj situace v SRJ a Černé Hoře

 

MZV ČR uvítalo uspořádání schůzky prezidentů Chorvatska S. Mesiče a Slovinska M. Kučana s prezidentem ČR V. Havlem a republikovým prezidentem Černé Hory v rámci SRJ M. Djukanovičem, které chápe jako vyjádření zájmu zúčastněných o uchování mezinárodně uznávaných demokratických principů.

MZV ČR uvítalo uspořádání schůzky prezidentů Chorvatska S. Mesiče a Slovinska M. Kučana s prezidentem ČR V. Havlem a republikovým prezidentem Černé Hory v rámci SRJ M. Djukanovičem, které chápe jako vyjádření zájmu zúčastněných o uchování mezinárodně uznávaných demokratických principů. MZV ČR plně sdílí znepokojení nejvyšších představitelů těchto států z aktuálního vývoje ve SRJ a z jeho dopadů na menší z jejích republik - Černou Horu - v souvislosti s nedávnými náhlými ústavními změnami volby jugoslávského prezidenta, které odhlasoval jugoslávský parlament bez účasti většiny parlamentních zástupců Černé Hory.

Je přesvědčeno, že neblahé zkušenosti z vývoje na Balkánském poloostrově v posledním desetiletí přispějí v přímé součinnosti s mezinárodním společenstvím k rozvaze a citlivému vyřešení současné jugoslávské ústavní krize. MZV ČR by považovalo za nepřípustné jakékoli mocenské řešení nastalé situace.

MZV ČR vyjadřuje plnou podporu demokratickým strukturám v Černé Hoře. Považuje za nanejvýš účelný další rozvoj občanské společnosti v Srbsku. Je toho názoru, že spravedlivý model volby federálního prezidenta lze nalézt jen formou demokratického a rovnoprávného vyjednávání zástupců obou složek jugoslávské federace.

MZV ČR je přesvědčeno, že je třeba, aby mezinárodní společenství věnovalo prostřednictvím mezinárodních politických i hospodářských a finančních institucí ještě větší pozornost současnému dění v Černé Hoře a v SRJ a zaměřilo se v prvé řadě na politické, ale i lidsko-právní a ekonomické řešení nakupených problémů, a to nejlépe prostřednictvím Paktu stability pro jihovýchodní Evropu, ve kterém jsou zahrnuty všechny demokratické státy a instituce, které mají zájem na stabilitě a prosperitě regionu jihovýchodní Evropy, včetně České republiky.

.