Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení k výsledkům jednání na nejvyšší úrovni mezi ČR a Rakouskem v rakouském Melku

 

Ministerstvo zahraničí vyjadřuje plnou spokojenost s výsledky jednání v rakouském Melku, které vyústilo v přijetí šestistránkového společného dokumentu.

Ministerstvo zahraničí vyjadřuje plnou spokojenost s výsledky jednání v rakouském Melku, které vyústilo v přijetí šestistránkového společného dokumentu. Dokument vstupující v okamžitou platnost představuje velký krok kupředu a potvrzuje odhodlání obou stran řešit problematiku provozu JE Temelín konstruktivně v duchu dobrých sousedských vztahů. Ministerstvo zahraničí oceňuje pozitivní roli, kterou pro nalezení oboustranně výhodných závěrů včerejší schůzky na nejvyšší úrovni sehrála Evropská komise, jmenovitě komisař EK Günter Verheugen.

Poměrně rychlé shody bylo dosaženo v otázkách zřízení rychlého informačního kanálu ("info hotline"), spolupráce v oblasti tzv. energetického partnerství a realizace systému včasného varování v JE Temelín. Přijetí a především následné uvedení těchto vyšších forem spolupráce v život zvýší maximálně vzájemnou informovanost a bezpochyby přispěje k rozptýlení obav části rakouské veřejnosti z provozu JE Temelín.
Při řešení problematiky bezpečnostních aspektů JETE obě strany souhlasí s návrhem komisaře Verheugena, který počítá s pokračováním trojstranných jednání mezi Českou republikou, Rakouskem a Evropskou unií, jejichž cílem je v této otázce dosáhnout vyšší míry vzájemného porozumění. K naplnění tohoto cíle jistě přispěje činnost expertní mise Evropské komise, která se podrobně seznámí s argumenty obou stran a při hledání případných řešení bude vycházet z bezpečnostních kritérií běžných v členských zemí Evropské unie. Česká strana v této souvislosti poukázala na poměrně pozitivní hodnocení bezpečnosti JE Temelín v dosavadních důležitých studiích. Obě strany se také zavázaly podpořit činnost pracovní skupiny Atomic Question Group a respektovat její závěry.

Důležitým jednacím bodem pro obě strany byla otázka dopadu provozu JE Temelín na životní prostředí. I zde se podařilo dosáhnout oboustranně přijatelného konsensu. Obě strany respektují evropské standardy a v této souvislosti proto uvítaly ochotu Evropské komise poskytnout pomoc při monitoringu dopadů na životní prostředí.
Obě strany souhlasí s tím, že výsledky bezpečnostních i ekologických prověrek by měly být předloženy nejpozději do konce května či začátku června 2001. Jsme přesvědčeni, že hodnocení dopadne pro JE Temelín pozitivně a nemáme důvod nesouhlasit s návrhem, aby plný komerční provoz nebyl zahájen před dokončením těchto prověrek. S touto formou provozu Česká republika v této době nepočítala a tak by prověřování nemělo jakkoliv ovlivnit plánovaný chod elektrárny.
Velmi pozitivním závěrem schůzky je společný závazek plně respektovat volný pohyb zboží a osob a zříci se veřejných vystoupení, která by mohla ohrozit snahu nalézt společnou řeč v otázce JE Temelín. V praxi by to mělo znamenat, že jakékoliv protesty rakouských odpůrců JE Temelín nemohou přerůst v blokády.

Nesmírně důležité je pro nás ujištění, že přijímání nových členů do EU vnímá Rakousko jako klíčový moment pro evropskou integraci. Rakouská strana nebude České republice klást překážky v procesu vyjednávání s Evropskou unií, například blokováním uzavření energetické kapitoly, či jiným způsobem využívat svého práva veta. Nic tedy nebrání tomu, aby Česká republika v průběhu švédského předsednictví významně urychlila vyjednávání svého přistoupení k Evropské unii.

.