Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV ČR ke zprávě Evropské komise

 

V souladu s rozhodnutím lucemburského zasedání Evropské rady vypracovala Evropská komise v pořadí již čtvrtou hodnotící zprávu k pokroku Prohlášení jednotlivých kandidátských zemí na cestě k přistoupení k Evropské unii.MZV ČR v této souvislosti vyjadřuje uspokojení nad skutečností, že trend v hodnocení České republiky je jednoznačně pozitivní a je potvrzen v právě publikované letošní hodnotící zprávě. (14.11.2001)

V souladu s rozhodnutím lucemburského zasedání Evropské rady vypracovala Evropská komise v pořadí již čtvrtou hodnotící zprávu k pokroku Prohlášení jednotlivých kandidátských zemí na cestě k přistoupení k Evropské unii. MZV ČR zastává názor, že zprávy se staly jedním ze základních nástrojů pro hodnocení a další orientaci domácí přípravy kandidátských zemí.

MZV ČR v této souvislosti vyjadřuje uspokojení nad skutečností, že trend v hodnocení České republiky je jednoznačně pozitivní a je potvrzen v právě publikované letošní hodnotící zprávě. MZV ČR na základě prvního seznámení se zprávou ji považuje za objektivní a výstižnou a oceňuje kvalitu práce, kterou odvedla Evropská komise. MZV ČR chápe letošní zprávu jako potvrzení skutečnosti, že současná ČR dosáhla v domácí přípravě na členství výsledků, které ji předurčují ke vstupu do EU při jejím nejbližším rozšíření.

Na pozadí celkového příznivého hodnocení Evropská komise identifikovala i určité dílčí oblasti, v nichž je žádoucí urychlit postup přípravy na členství; jedná se ve své většině o dílčí oblasti, které jsou MZV ČR známy a kde bude snahou české vlády a jistě i parlamentu vynaložit zesílené úsilí ke splnění stanovených cílů.

Strategický dokument Evropské komise, publikovaný společně s hodnotícími zprávami, MZV ČR považuje za další potvrzení časového harmonogramu rozšiřovacího procesu, který stanovila Evropská rada naposledy na svém zasedání v Göteborgu. MZV ČR vyzývá všechny strany zúčastněné v rozšiřovacím procesu, aby pokračovaly v nezmenšeném úsilí v naplňování jeho časového rámce tak, aby nejpozději koncem roku 2002 byla uzavřena přístupová jednání s kandidátskými zeměmi, které budou připraveny, a ty následně mohly vstoupit do Unie nejpozději počátkem roku 2004. I při vědomí náročnosti úkolů MZV ČR vyzývá k optimistickému a přímému přístupu k jejich řešení: vždy bylo zřejmé, že proces sjednocování kontinentu nebude jednoduchý, avšak význam tohoto kroku, umocněný současnou mezinárodní situací, je vskutku historický.

MZV ČR se ke zprávě Komise dále vyjádří po její důkladné analýze.

.