Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV ČR k situaci na Blízkém východě

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky odsuzuje a je rozhořčeno vlnou teroristických atentátů, jimž padlo za oběť desítky nevinných civilních obětí. (5.4.2002)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky odsuzuje a je rozhořčeno vlnou teroristických atentátů, jimž padlo za oběť desítky nevinných civilních obětí. Je rovněž přesvědčeno, že pouze zastavení násilí a okamžité příměří za podmínky stažení izraelské armády z palestinských autonomních území je jedinou cestou snížení napětí a znovuobnovení mírového procesu.

Česká republika vyzývá izraelskou a palestinskou reprezentací k obnovení vzájemné komunikace, jejíž realizace se nesmí stát rukojmím extrémistických sil. Zastavení palby a kroky konkretizované v Tenetově plánu a Mitchellově zprávě nejsou cílem, ale prostředkem pro zahájení plnohodnotného dialogu o všech bezpečnostních, politických a ekonomických aspektech řešení krize na Blízkém východě. Podporuje myšlenku, aby dodržování přijatých závazků a přechodných opatření obou stran bylo verifikováno přítomností nezávislých pozorovatelů.

Česká republika vyzývá předsedu vlády Izraele a předsedu Palestinské národní správy, aby urychleně přistoupily k naplňování jasně definovaných bodů rezolucí RB OSN č. 1403, č.1402 a č. 1397, které otevírají prostor pro komplexní řešení krize v souladu s rezolucemi RB OSN 242 a 338.


unofficial translation

The Ministry of Foreign Affairs condemns and is outraged by the wave of terrorist attacks that have claimed dozens of innocent civilian victims. It is also convinced that only a cessation of violence and immediate cease-fire, on the condition of the Israeli army´s withdrawal from Palestinian autonomous territories, is the only way to alleviate the tension and renew the peace process.

The Czech Republic calls upon the Israeli and Palestinian representatives to resume their mutual communication which should not be held hostage to extremist forces. The cease-fire and the steps specified in the Tenet Plan and Mitchell Report are not the objective, but the means to enter into a genuine dialogue on all security, political and economic aspects of solution to the Middle East crisis. It supports the idea that respect for the commitments and temporary measures of both sides should be verified by independent observers.

The Czech Republic urges the Israeli Prime Minister and the Chairman of the Palestinian National Authority to promptly implement the measures clearly defined in Security Council resolutions 1403, 1402 and 1397 which open the door to a comprehensive solution in accordance with Security Council resolutions 242 and 338.

.