Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Tiskové prohlášení MZV ČR - Lichtenštejnsko

 

Česká republika po celou dobu jednání o Dohodě o účasti v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nechtěla spojovat otevřené bilaterální otázky s jednou ze smluvních stran s podmínkami členství v EHP. (15.10.2003)

Tím, že sjednávala dohodu, jejíž jednou ze smluvních stran je i Lichtenštejnsko, opakovaně vyjádřila zájem tento stát uznat. Byla to lichtenštejnská strana, která v dubnu t.r. přišla s jednostrannou deklarací, která spojovala uznání ČR a SR s potřebou řešit majetkoprávní otázky. Na to reagovaly jak ČR, tak SR svými deklaracemi. V mezidobí probíhala dvoustranná diplomatická jednání, přičemž česká strana byla připravena přistoupit k formálnímu vzájemnému uznání, avšak bez jakýchkoliv podmínek, a dále kdykoliv stáhnout svoji deklaraci v případě, že tak učiní Lichtenštejnsko. Těsně před podpisem Dohody o účasti v EHP (9. 10.) však Lichtenštejnsko naopak svoji deklaraci přiostřilo a uvedlo v ní, že vláda Lichtenštejnského knížectví předpokládá, že všechny smluvní strany respektují Lichtenštejnské knížectví jako dlouhotrvající suverénní a uznaný stát, který byl neutrální v průběhu celé 1. i 2. světové války. Odpovídajícím způsobem pak reagovala i česká, resp. slovenská strana, přičemž oba státy ve svých deklaracích upozornily na to, že nepřikládají žádné právní účinky prohlášení, které nesouvisí s předmětem a účelem dohody o EHP.
MZV věří, že nastalá situace nebude mít vliv na úspěšné rozšíření EHP a stávající problémy se podaří překonat.
MZV v této souvislosti dodává, že případné neuzavření Dohody o účasti v Evropském hospodářském prostoru nemá žádný vliv na rozšíření Evropské unie.

.