Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministerstvo zahraničních věcí přijalo se zármutkem zprávu o úmrtí papeže Jana Pavla II.

 

Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda zaslal do Vatikánu soustrastný telegram, ve kterém vyjádřil své přesvědčení, že v osobě Jana Pavla II. svět ztrácí nejen hlavu katolické církve, ale především člověka, který ani v nejtěžších chvílích neopustil své pevné morální postoje a proto zůstane symbolem celoživotní věrnosti svému poslání, pevné víry a tolerance.(4.4.2005)

Česká republika vždy oceňovala základní principy pontifikátu Jana Pavla II., které se na mezinárodní úrovni projevovaly v důrazu na lidskou důstojnost a dodržování lidských práv, v podpoře demokracie a v nutnosti solidárního a neizolovaného přístupu k mezinárodnímu dění. V tomto smyslu plně odpovídaly zájmům zahraniční politiky České republiky.

Z dějinného hlediska měly pro ČR zásadní význam humánní postoje Jana Pavla II., které představovaly a představují morální podporu všem, kdo věří v principy svobody a demokracie. Česká zahraniční politika proto vždy oceňovala jeho nesmlouvavý postoj k diktátorským režimům.

Nejviditelnějším projevem byla role Jana Pavla II. v pádu totalitních režimů ve střední a východní Evropě, ve které se odrazila i papežova životní zkušenost a osobní sounáležitost se středoevropským prostorem.

Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda zaslal do Vatikánu soustrastný telegram, ve kterém vyjádřil své přesvědčení, že v osobě Jana Pavla II. svět ztrácí nejen hlavu katolické církve, ale především člověka, který ani v nejtěžších chvílích neopustil své pevné morální postoje a proto zůstane symbolem celoživotní věrnosti svému poslání, pevné víry a tolerance. "Papeže jsem si nesmírně cenil pro jeho celoživotní odporování zlu ve všech formách. Byl velikou osobností, která oslovovala nejen věřící, ale i nevěřící", uvedl také ministr zahraničních věcí.


Související odkazy:

.