Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k monitorovací zprávě o stavu připravenosti Bulharska a Rumunska na členství v EU

 

Evropská komise (EK) zveřejnila 25.10.2005 pravidelnou monitorovací zprávu o stavu připravenosti Bulharska a Rumunska na členství v EU.(8:00, 27.10.2005)

MZV ČR považuje hodnocení EK za objektivní a vyvážené. Je v souladu s pozicí ČR, trvale se zasazující ve prospěch rozšíření EU o Bulharsko a Rumunsko. K případným dalším politickým rozhodnutím by EU neměla přistupovat ukvapeně. Stanovisko MZV vychází z obecné podpory ČR dalšímu rozšiřování EU a je toho názoru, že rozšíření EU o Bulharsko a Rumunsko přispěje k posílení mezinárodně politického postavení EU ve světě.

EK v Souhrnné zprávě potvrdila pokrok v naplňování politických, ekonomických, administrativních a legislativních kritérií ze strany Bulharska a Rumunska za poslední rok. EK upozorňuje obě přistupující země, aby v závěrečném období před plánovaným vstupem v domácích přípravách nepolevily a naopak tempo přípravy ještě zrychlily. Pokud jde o nedostatky, EK konstatuje, že přes jistý pokrok obou zemí zůstává prostor pro významné zlepšení v oblasti boje proti korupci a v kapitolách zemědělství a spravedlnost a vnitro. K tomu všemu je třeba průběžně zlepšovat administrativní kapacity a výkonnost veřejné správy.

EK potvrzuje, že předá další monitorovací zprávu Radě EU a Evropskému parlamentu v dubnu nebo květnu 2006, která poslouží jako podklad pro případné politické rozhodnutí o možném odkladu vstupu Bulharska a Rumunska o jeden rok, tj. až k 1.1.2008. Kvůli potřebě přijmout rozpočtové opatření na rok 2007 EK upozorňuje členské země, že k případnému politickému rozhodnutí o odkladu by se muselo přikročit nejpozději v červnu 2006.

.