Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV ČR k dokumentu Evropské komise „Strategie rozšiřování 2005“

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky považuje hodnocení Evropské komise, nastíněné ve Strategii rozšíření 2005, za pozitivní.(11.11.2005)

Přístup Evropské komise potvrzuje odhodlání EU dále rozvíjet jednu ze svých nejúspěšnějších komplexních politik, jakou je proces rozšiřování. Aby tento proces neztratil svou věrohodnost, jeho tempo nemůže nebrat v úvahu absorpční kapacitu EU. Tento předpoklad vyplývá z přístupu Komise a MZV ČR jej sdílí. V souladu s dosavadní pozicí ČR k přístupovým jednáním EU s Tureckem MZV podporuje, aby EU důsledně monitorovala a v r. 2006 vyhodnotila realizaci kroků Turecka, které pro něj vyplývají z podpisu Dodatkového protokolu k Ankarské dohodě. Jedná se zvláště o odstranění všech omezení pro volný pohyb zboží a odstranění dopravního embarga vůči Kyperské republice.

Udělení kandidátského statutu Makedonii chápe MZV jako konstruktivní vklad EVROPSKÁ KOMISE k posilování stability a evropské perspektivy zemí západního Balkánu.

Evropská komise 9. 11. 2005 zveřejnila dokument "Strategie rozšiřování 2005". Jeho součástí jsou pravidelné hodnotící zprávy na kandidátské země Chorvatsko a Turecko a Zpráva o pokroku států ze západního Balkánu v jejich procesu stabilizace a asociace s EU, prostřednictvím kterého rozvíjejí svou evropskou perspektivu.

Chorvatsko se podle hodnocení Evropská komise nepotýká s žádnými významnějšími problémy při plnění politických kritérií členství. Komise jej dále nabádá, aby důsledně pokračovalo v plné spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Chorvatsko potřebuje další reformy svého systému soudnictví, včetně nezkreslovaného stíhání válečných zločinů, mělo by důsledněji postupovat v boji s korupcí, zlepšovat situaci menšin a umožňovat návrat uprchlíků. Komise ocenila pokrok Chorvatska dosažený v regionální spolupráci, zvláště se svými sousedy. V oblasti ekonomických reforem je Chorvatsko považováno za funkční tržní ekonomiku.

O Turecku Evropská komise konstatovala, že nadále v dostatečné míře plní kodaňská kritéria v politické oblasti. Přes přijetí důležitých změn, zvláště v soudnictví, však Turecko v r. 2005 v tempu reforem polevilo a jejich realizace se stává nevyrovnanou. Turecko musí své další úsilí zaměřit na lepší dodržování základních svobod a lidských práv, zvláště svobody projevu, svobody náboženského vyznání, svobody sdružování v odborech, práv žen aj. Evropská komise apelovala na Turecko, aby do dvou let dobudovalo nezávislou funkční justici, odstranilo špatné zacházení, až mučení u trestně stíhaných osob, zajistilo parlamentní dohled nad armádou a poskytlo plná kulturní a jazyková práva menšinám.

Evropská komise poprvé přiznala Turecku status tržní ekonomiky, schopné ve střednědobém výhledu vyrovnat se s konkurenčními tlaky na vnitřním trhu EU. Evropská komise vyzvala Ankaru, aby plně respektovala své závazky vyplývající z její celní unie s EU, např. aby k netureckým poskytovatelům služeb přistupovalo na nediskriminačním základě.

Komise v rámci své Strategie rozšíření 2005 navrhla udělit statut kandidátské země Makedonii. Nicméně Evropská komise nedoporučila žádné konkrétní datum pro zahájení přístupových jednání EU s Makedonií.

.