Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV ČR ke Zprávě Evropské komise hodnotící přechodná období pro volný pohyb pracovních sil

 

MZV ČR vítá, že Evropská komise zveřejnila svou kvalitní zprávu, hodnotící fungování a opodstatněnost přechodných opatření na volný pohyb pracovníků v rámci EU, bezmála 3 měsíce před skončením první 2-leté přechodné periody, a plně se s ní ztotožňuje.(10:56, 9.2.2006)

MZV ČR považuje tuto zprávu za objektivní a vyváženou a oceňuje zejména souhrnný přehled statistických údajů o pracovním trhu jednotlivých zemí EU. Zpráva EK se tak stane podkladem, který umožní vést další diskusi s cílem plného uvolnění restriktivních opatření na volný pohyb pracovníků nejen v rámci EU, ale zejména uvnitř jednotlivých členských států.

Na základě údajů (národních statistik zaměstnanosti i dat Eurostatu), týkajících se států, členů EU před květnem 2004, se zřetelně potvrdilo, že pracovní trhy těchto zemí nebyly a nejsou ohroženy, a že ve většině případů naopak pracovníci z nově přistoupivších zemí se chopili vzniklých příležitostí na trhu práce s pozitivním vlivem na ekonomický rozvoj dotyčné země, výkonnost jejího pracovního trhu a veřejné finance. Reálná opodstatněnost přechodných opatření tak ztrácí na významu a do popředí se při zvažování jejich dalšího prodloužení dostávají spíše iracionální obavy a nepříznivá vnitropolitická situace v původních zemích EU.

Evropská komise proto ve své zprávě apeluje na členské země aplikující přechodná opatření, aby při svých úvahách o jejich případném dalším pokračování vzaly především v úvahu pozitivní přínos volného pohybu osob a pracovníků na ekonomický růst a celkovou konkurenceschopnost Společenství. Zároveň připomíná příslib původních zemí EU, daný při podpisu Přístupové smlouvy v roce 2003, ve kterém deklarovaly urychlené odstranění všech překážek pro volný pohyb osob vůči novým členským zemím.

Úplným odstraněním restriktivních opatření na volný pohyb pracovních sil by tak byl naplněn jeden z původních ideálů a jedna ze základních svobod Společenství, což by ve svém důsledku jistě vedlo k pozitivnějšímu vnímání EU u občanů nových členských zemí EU.

MZV ČR bude i nadále v rámci svých bilaterálních i multilaterálních jednání prosazovat naplnění této svobody cestou neprodloužení, případně maximálně možného zkrácení přechodných období u většiny zemí. MZV ČR je přesvědčeno, že zjištěné závěry a doporučení ve Zprávě EK mohou tomuto cíli významně napomoci.

.