Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k hodnotícím zprávám

 

ČR vítá Sdělení EK Strategie rozšíření a hlavní výzvy 2007-2008 a Pravidelné zprávy o pokroku jednotlivých jednajících zemích, kandidátech a potenciálních kandidátech, jež objektivně hodnotí pokrok dosažený v průběhu posledního roku a vytyčuje hlavní úkoly pro další postup.(9:20, 8.11.2007)

ČR zejména vyzdvihuje, že EK znovu jednoznačně oceňuje prospěšnost posledního rozšíření EU. ČR souhlasí s názorem EK, že informování vlastní veřejnosti o výhodách a výzvách rozšiřování spočívá primárně na členských státech.

ČR se ztotožňuje s navrženou Strategii rozšíření Evropské unie na nejbližší období, která stanoví jasná východiska pro pokračování integračního procesu na základě individuální připravenosti jednotlivých zemí a jejich postupu při plnění úkolů obsažených v Přístupovém, resp. Evropském partnerství. Revize těchto partnerství přispěje k jasnějšímu vytyčení hlavních priorit a napomůže jednotlivým zemím plně se soustředit na stěžejní úkoly, jejichž splnění je posune na jejich cestě ke členství v EU.

ČR plně podporuje záměr EK rozšířit kontakty mezi lidmi a postupně přejít ke konkrétním krokům vedoucím k vízové liberalizaci, včetně přípravy road-map pro jednotlivé země. V rámci svého předsednictví v EU v roce 2009 hodlá aktivně přispívat k naplnění tohoto záměru.

ČR oceňuje pokrok Chorvatska a skutečnost, že se přístupová jednání dostávají do rozhodující fáze a vyzývá Chorvatsko k zintenzivnění reformního úsilí. ČR bude v průběhu svého předsednictví usilovat o výrazný pokrok v jednáních, případně jejich ukončení, bude-li k tomu Chorvatsko připraveno.

ČR lituje, že nebylo dosaženo zřetelného pokroku v Turecku, což bylo ovlivněno vnitropolitickou situací a prezidentskými a mimořádnými parlamentními volbami. Věříme, že nová turecká vláda a prezident se silným voličským mandátem, budou schopni pokročit v reformách, což se projeví na průběhu přístupových jednání, jejichž cílem je plnohodnotné členství Turecka v EU.

ČR plně podporuje integraci zemí západního Balkánu do EU. Sdílíme zneklidnění Evropské komise nad skutečností, že v politické oblasti došlo ke zpomalení pokroku v řadě zemí. Potěšující je dynamický ekonomický růst v regionu, který jistě podpoří nová regionální dohoda o volném obchodu CEFTA. ČR souhlasí s názorem EK, že pro stabilitu regionu je potřebné co nejdříve vyřešit status Kosova.

.