Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Setkání ministrů zahraničních věcí Jana Kohouta a Guida Westerwelleho

 

Berlín, 4.3.2010 – Dnes proběhlo v Berlíně setkání místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta s ministrem zahraničních věcí SRN Guidem Westerwellem. Po schůzce ministr Kohout uvedl:

„Naše vzájemné vztahy jsou nejlepší v historii. Nesmíme ale usnout na vavřínech, a proto jsme se s ministrem zahraničí Westerwellem rozhodli, že do našich přátelských bilaterálních vztahů budeme dále investovat a myslím, že tato schůzka k tomu přinesla mnohé náměty“.

Filip Kanda, tiskový mluvčí MZV ČR


Tiskové prohlášení MZV ČR u příležitosti setkání ministrů zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo 4. března 2010 v Berlíně

Ministři zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo při svém setkání v Berlíně zdůraznili význam dalšího prohlubování dobrých česko-německých sousedských vztahů založených na spojenectví v rámci Severoatlantické aliance a partnerství v Evropské unii, podtrhli společný zájem na posilování vztahů se třetími zeměmi v rámci evropské sousedské politiky a navázali na závěry vzájemného jednání v Praze dne 2. prosince 2009, kde navrhli užší spolupráci obou ministerstev zahraničních věcí zaměřenou zvláště na oblast Východního partnerství a energetické politiky.

V této souvislosti se ministři zahraničních věcí shodli na tom, že bude ustavena konzultační platforma pro pravidelnou a substantivní  komunikaci obou ministerstev zahraničních věcí sloužící k výměně informací, analýz a stanovisek k zásadním zahraničněpolitickým otázkám oboustranného zájmu, včetně identifikace možných společných projektů, a to jak na multilaterální, tak především na bilaterální úrovni se zvláštním důrazem na agendu Východního partnerství a energetické politiky.

Bylo dohodnuto, že tento konzultační mechanismus na úrovni vrchních ředitelů a ředitelů odborů zastřeší pravidelnými setkáváními příslušní náměstci ministrů, kteří budou posílenou spolupráci pravidelně vyhodnocovat a předkládat ministrům zahraničních věcí návrhy případných opatření. Dohodnuty byly rovněž  pravidelné reciproční stáže diplomatů obou zemí na ministerstvech zahraničních věcí zaměřené především do oblastí působení konzultační platformy.

.