Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV ke zprávě Evropské komise o rozšíření EU

 

MZV ČR vítá Sdělení Evropské komise „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2010 – 2011“ a v obecné rovině se ztotožňuje s pěti hlavními výzvami, se závěry a doporučeními a s hodnocením pokroku dosaženého jednotlivými kandidátskými a potenciálně kandidátskými zeměmi v průběhu uplynulého roku.

Rozšíření EU patří k historicky nejúspěšnějším politikám EU a jedinečný strategický význam rozšíření pro zvýšení stability, bezpečnosti a prosperity v celé Evropě je nadále platný. Hlavní výzvy pro další období, zejména posílení vlády práva, sociálního začlenění, svobody projevu a další rozvoj regionální spolupráce představují určující vodítko pro aspirující země na jejich cestě do EU. Tzv. obnovený konsenzus pro rozšíření, přijatý Evropskou Radou v prosinci 2006, MZV ČR považuje za vhodný nástroj pro pokračování v politice rozšíření EU v dalším období.

MZV ČR vítá pokrok Chorvatska a ztotožňuje se s názorem EK, že vstupní rozhovory se dostaly do finální fáze. MZV ČR vyjadřuje naději, že se Chorvatsku v příštích měsících podaří splnit zbývající podmínky pro uzavření všech kapitol tak, aby přístupová smlouva mohla být podepsána v roce 2011.

MZV ČR podporuje strategický význam plnohodnotného členství Turecka v Evropské unii a vítá pokračující politické a ekonomické reformy v Turecku. ČR doufá, že se podaří  zrychlit dynamiku negociací. Za tím účelem MZV ČR vkládá naději do probíhajících jednání o celkovém řešení kyperské otázky a doufá v brzký posun týkající se plné nediskriminační  implementace Dodatkového protokolu k Ankarské dohodě ze strany Turecka.

MZV ČR vítá zahájení vstupních rozhovorů s Islandem a předpokládá, že v roce 2011 dojde k otevírání prvých negociačních kapitol.

MZV ČR vyjadřuje plnou podporu doporučení Evropské komise k udělení kandidátského statusu Černé Hoře. Věříme, že bude pro zemi výrazným impulsem ke splnění sedmi prioritních oblastí, vedoucích k zahájení přístupových rozhovorů.

Stejně tak sdílíme názor Evropské komise, že Makedonie/FYROM dostatečně plní politická kritéria členství a závazky Stabilizační a asociační dohody (SAD), a proto by s ní měly být zahájeny vstupní rozhovory.

MZV ČR blahopřeje Srbsku k pozitivnímu pokroku v evropské integraci a očekává, že Komise zveřejní své stanovisko k jeho přihlášce ke členství v EU ve druhé polovině příštího roku.

Věříme, že Komise brzy zahájí vízový dialog s Kosovem a ve spolupráci s Kosovem a členskými státy EU se podaří plně Kosovo zapojit do procesu evropské integrace.

MZV ČR potvrzuje svou podporu evropské integraci zemí západního Balkánu. Tato naše podpora je však realizovatelná pouze v případě dostatečného plnění kritérií evropských partnerství a stabilizačních a asociačních dohod. Věříme, že Albánii, Bosně a Hercegovině a Kosovu se podaří zmobilizovat potřebnou energii a dosáhnout v příštím roce celkově kvalitnějšího hodnocení pokroku. ČR je připravena všem zemím regionu asistovat v řadě konkrétních oblastí evropské integrace.  

.