Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

English Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k dokumentu Evropské komise „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2011-2012“

 

MZV ČR vítá sdělení Evropské komise „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2011 2012“ a v obecné rovině se ztotožňuje se závěry a doporučeními a s hodnocením pokroku dosaženého jednotlivými kandidátskými a potenciálně kandidátskými zeměmi.

Vývoj za poslední rok ukázal, že politika rozšíření EU je nadále úspěšným, efektivním a důvěryhodným nástrojem pro šíření stability, prosperity a demokracie v Evropě. Zachování principu kondicionality a zásluhovosti v rozšiřovacím procesu je důležitým stimulem pro pokračování v politických, ekonomických a sociálních reformách v aspirantských zemích.

Uzavření přístupových jednání s Chorvatskem v červnu 2011 MZV ČR považuje za významný impuls pro další rozšíření EU. MZV ČR doufá, že Chorvatsko bude pokračovat v naplňování svých závazků vyplývajících z přístupové dohody a vstup Chorvatska do EU k 1.7.2013 se tak stane realitou.

MZV ČR souhlasí s významem vztahu Turecka a EU a považuje za důležité udržovat pozitivní náplň ve vztazích EU s Tureckem. MZV ČR je zklamáno minimálním pokrokem v přístupových jednáních s Tureckem. MZV ČR doufá, že v příštích měsících nastane pozitivní posun v implementaci Dodatkového protokolu k Ankarské dohodě ze strany Turecka a v rozhovorech o urovnání kyperské otázky.

MZV ČR vítá pokrok v přístupových jednáních EU s Islandem a doufá, že se podaří udržet dobrou dynamiku v jednáních i v příštích měsících.

MZV ČR vyjadřuje plnou podporu doporučení Evropské komise k zahájení přístupových rozhovorů s Černou Horou. Tento úspěch je podložen značným reformním úsilím Černé Hory a bude impulsem pro proces integrace zemí západního Balkánu do Evropské unie.

MZV ČR se ztotožňuje s opakovaným doporučením Komise, aby byly zahájeny přístupové rozhovory s Makedonií/FYROM.

MZV ČR doufá, že na základě doporučení Komise rozhodne Evropská rada o udělení statusu kandidátské země Srbsku. Tato země v uplynulém roce dosáhla významného pokroku v reformách, spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii a procesu regionálního usmíření. Konstruktivní pokračování srbsko-kosovského dialogu, včetně otevření nových témat jednání, a implementace dosažených dohod má přispět k usnadněni života obyvatel Kosova a k normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem.   

MZV ČR vítá úmysl Komise zahájit do konce tohoto roku vízový dialog s Kosovem, který považujeme za důležitý krok k zapojení této země do procesu evropské integrace. Rovněž podporujeme návrh Komise zahájit strukturovaný dialog o vládě práva a snahu Komise dosáhnout sjednání obchodní dohody a zapojení Kosova do unijních programů.

MZV ČR potvrzuje svou podporu evropské integraci zemí západního Balkánu. Tato naše podpora je vázána na dostatečné plnění kritérií evropských partnerství a stabilizačních a asociačních dohod. Doufáme, že Albánie a Bosna a Hercegovina zintenzívní v nadcházejícím období své reformní úsilí tak, aby Komise v příštím roce mohla konstatovat dosažení pozitivního pokroku. ČR bude i nadále podporovat ambice států západního Balkánu na evropské cestě konkrétní pomocí v jednotlivých sektorových oblastech evropské integrace.  

.