Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Reakce MZV na zprávu Amnesty International o exportu zbraní do oblasti severní Afriky a Blízkého východu a na její odraz v českých médiích

 

ČR přistupuje k této problematice s plnou vážností. Budování transparentního, důvěryhodného a obecně respektovaného systému regulace obchodu s tzv. citlivým zbožím, včetně sladění různorodých zájmů, které se při této činnosti nutně uplatňují, je dlouhodobým cílem ČR.

Vláda České republiky během posledních let realizuje závazek zaměřený na zvýšení transparentnosti své politiky. Výsledkem jsou mimo jiné pravidelné zveřejňované číselné údaje, z nichž zpráva AI čerpá.

MZV ČR posuzuje žádosti o vývoz vojenského a nevojenského materiálu podle řady kritérií. Jedním z nich je respekt k lidským právům, kde je mimo jiné hodnocena existence či neexistence jasného rizika použití zboží při represi uvnitř dané země.

MZV ČR zdůrazňuje, ze interpretace  číselných podkladů uvedených ve zprávě AI není přesná. Tyto údaje samy o sobě totiž nemohou být vodítkem pro výklad postoje ČR k vývozu vojenského a nevojenského materiálu. Zástupci MZV na tuto skutečnost opakovaně upozorňují při setkáních se zástupci nevládních organizací. Podobné setkání proběhlo také v souvislosti s přípravou aktuální zprávy AI.


K jednotlivým zemím za období sledované zprávou AI uvádí MZV ČR následující:

Libye

MZV ČR i po zrušení zbrojního embarga Radou bezpečnosti OSN v roce 2003 zastávalo extrémně restriktivní politiku vůči režimu M. Kaddáfího. Vypovídají o tom mimo jiné i statistiky používané ve zprávě AI. Ve sledovaném období exportovala ČR zboží za cca  3 mil. EUR, což je zlomek celkových exportů do země. Vždy se v případě ČR jednalo o dodávky součástí a náhradních dílů. Nešlo ani o střelné zbraně, ani o munici či kompletní zbraňové celky.

Egypt

ČR tradičně patří mezi významné dodavatele vojenského materiálu do Egypta. V naprosté většině se jednalo o dodávky náhradních dílů a součástí na údržbu vojenské techniky egyptské armády. Tato technika během tzv. Arabského jara nebyla použita při potlačování demonstrací, přičemž egyptská armáda hrála zásadní roli při stabilizaci situace. Vývozy z ČR za cca 20 mil. EUR jsou malou částí celkového objemu exportů do země.

Jemen

ČR ve sledovaném období dodávala do Jemenu převážně součásti a náhradní díly pro dříve dodanou pozemní techniku v rámci dlouhodobých kontraktů. MZV ČR ve sledovaném období posuzovalo každý jednotlivý vývozní případ, zejména však ve světle situace v provincii Saada na severu země na jedné straně, a potřebě centrální vlády disponovat prostředky pro boj s rostoucím nebezpečím ze strany radikálních islamistických skupin v čele s AQAP (Al Qaeda of Arabic Peninsula). V tomto kontextu je nutno vidět zprávou AI zmíněný vývoz velkorážných zbraní a munice a také celkový objem vývozů za necelých 20 mil. EUR. jež opět tvoří malou část celkového objemu exportů. V řadě případů licence na vývoz udělena nebyla. Situace v Jemenu před eskalací násilí v březnu 2011 nikdy nesměřovala k otevřené represi vlády prezidenta Sáleha vůči jemenskému obyvatelstvu. Poté, kdy se letos objevily první známky otevřené represe, MZV ČR platné licence okamžitě pozastavilo.

.