Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k dokumentu Evropské komise „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2013-2014“

 

MZV ČR vítá sdělení Evropské komise „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2013 - 2014“ ze dne 16. 10. 2013 a v zásadě souhlasí jak s obecnými závěry a doporučeními, tak i s hodnocením pokroku dosaženého jednotlivými kandidátskými a potenciálně kandidátskými zeměmi.

ČR podporuje hlavní poselství dokumentu, a to že ekonomická krize od hodnocených států vyžaduje posílení jejich ekonomického vládnutí a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Plně se také ztotožňuje s tím, že politika rozšíření EU přináší pozitivní politické, ekonomické a bezpečnostní efekty. Jedná se o úspěšný nástroj, který stimuluje reformní úsilí v zemích aspirujících na členství v EU, a přispívá k míru, stabilitě a prosperitě na evropském kontinentu.

ČR sdílí hodnocení Turecka jako strategického partnera EU a lituje, že proces přístupových jednání EU s Tureckem nevykazuje pokrok. Považujeme za důležité znovunastartování dynamiky přístupového procesu Turecka.

Přístupová jednání s Černou Horou zahájená v červnu 2012 postupují dobrým tempem, což ČR vítá. Zároveň oceňuje reformní úsilí země zejména v oblastech, které se týkají vlády práva, soudnictví a justice.

ČR uvítala skutečnost, že v červnu 2013 Evropská rada rozhodla o zahájení přístupových jednání se Srbskem. Oceňuje výrazný pokrok v normalizaci vzájemných vztahů, kterého Srbsko a Kosovo dosáhly v rámci dialogu zprostředkovaného vysokou představitelkou pro společnou a zahraniční politiku C. Ashton. Dále vítá vstup Dohody o stabilizaci a přidružení mezi EU a Srbskem v platnost a zahájení procesu analýzy souladu srbské legislativy s právem EU (screening) v září. ČR očekává, že se první mezivládní konference v rámci přístupových rozhovorů uskuteční nejpozději v lednu 2014.

ČR podporuje již páté doporučení zahájit přístupová jednání s Makedonií a shoduje se s návrhem Evropské komise, aby otázka sporu s Řeckem ohledně oficiálního názvu makedonského státu byla dořešena v průběhu těchto jednání.

Doporučení Evropské komise udělit kandidátský status Albánii bere ČR na vědomí. Doufáme, že Albánie a její nová vláda využijí příležitost a soustředí se na provádění nezbytných reforem. V zájmu úspěšného přibližování k EU by Albánie měla zlepšit fungování právního státu a demokratických institucí a zároveň zajistit dodržování právního rámce v hospodářské oblasti včetně zlepšování investičního prostředí.

ČR s politováním zaznamenala absenci pokroku Bosny a Hercegoviny a vyzývá místní politiky, aby implementovali rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v případě Sejdić-Finci a zajistili provádění dalších reforem nezbytných pro posun Bosny a Hercegoviny v procesu integrace do EU. 

Červnové rozhodnutí EU zahájit jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení s Kosovem ČR vítá. Klíčovým pro tento krok byl výrazný pokrok v normalizaci vzájemných vztahů, kterého Kosovo a Srbsko dosáhly v rámci dialogu zprostředkovaného vysokou představitelkou pro společnou a zahraniční politiku C. Ashton. Zapojení Kosova do procesu evropské integrace považujeme za nesmírně důležité pro stabilitu a prosperitu Kosova i celého regionu. ČR podporuje reformy v oblasti vlády práva prováděné v Kosovu za účelem dosažení vízové liberalizace se zeměmi EU. 

ČR respektuje rozhodnutí islandské vlády pozastavit přístupová jednání s EU. I nadále podporuje evropskou perspektivu Islandu.

.