Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Tiskové prohlášení MZV ČR ke Dni lidských práv

 

Dne 10. prosince si připomínáme jeden z nejvýznamnějších počinů OSN za dobu její existence. V roce 1948 byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv. Ta se stala prvním a zásadním vyjádřením konceptu univerzality lidských práv, k němuž se hlásí i ČR. V letošním roce slavíme navíc 20-ti leté výročí založení úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, jehož posláním je propagovat principy a poselství vtělená do Deklarace.

Události na celém světě nám bohužel stále dokazují, že lidská práva nestačí pouze deklarovat. K tomu, aby se obsah Deklarace naplnil, je třeba vyvíjet každodenní úsilí. V tomto duchu ministr zahraničních věcí Jan Kohout s potěšením konstatuje, že lidská práva nejsou v žádném případě pouze prohlašovanou prioritou zahraniční politiky ČR, ale především předmětem a obsahem každodenní činnosti ministerstva zahraničních věcí v nejrůznějších oblastech.

ČR v roce 2013 úspěšně představila na půdě Rady OSN pro lidská práva, poradním orgánu Valného shromáždění OSN, do něhož byla ČR zvolena již podruhé na období 2011-2014, nové téma - téma politické participace. Naše dlouhodobá iniciativa byla v září úspěšně završena konsensuálním přijetím rezoluce Rady.

Zdárně také pokračuje a rozvíjí se stipendijní program pro mladé novináře Václav Havel Journalism Fellowship organizovaný ve spolupráci s RFE. Po většinu roku 2013 v Praze působili novinářky a novináři z Arménie, Ázerbájdžánu, Moldavska a Íránu; před několika týdny je vystřídali kolegové z Ruska a Ukrajiny. Byla založena a také poprvé udělena Cena Parlamentního shromáždění Rady Evropy nesoucí jméno Václava Havla. Prvním laureátem se, velmi symbolicky, stal běloruský disident A. Bialiatsky.

Dveře Ministerstva zahraničních věcí ČR zůstaly po celý rok otevřené pro zástupce občanské společnosti z nejrůznějších zemí světa. Zejména těch, kde jsou nevládní organizace a aktivisté vystaveni obtěžování nebo čelí nebezpečí trestů či dokonce uvěznění a fyzického násilí. Ministr Kohout i další představitelé ministerstva jim pravidelně naslouchají a s nimi diskutují, aby naše aktivity na poli podpory lidských práv a demokracie byly co nejúčinnější.

A samozřejmě se ČR i v roce 2013 aktivně zapojovala a působila v dalších universálních a regionálních organizacích (mj. EU, OBSE, Rada Evropy) a iniciativách (Společenství demokracií, Lifeline).

„Každý dílčí úspěch na poli lidských práv je pro nás zároveň velkým závazkem do budoucna", říká ministr Kohout.

Skutečnost, že MZV hodlá i nadále investovat své úsilí a finanční prostředky do podpory lidských práv, občanské společnosti i jednotlivců bojujících za lidská práva, potvrzuje i nedávný výběr 26 projektů nevládních organizací, na které bude opět v roce 2014 poskytnuta dotace z Programu transformační spolupráce MZV.

.