Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Tiskové prohlášení ministerstev zahraničních věcí České republiky a Čínské lidové republiky

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek je ve dnech 28.-30. dubna 2014 na pracovní návštěvě Čínské lidové republiky na pozvání ministra zahraničních věcí Čínské lidové republiky Wang Yi.

Ministerstva zahraničních věcí obou zemí se shodla na následujícím:

Obě strany znovu potvrdily, že přikládají velkou váhu česko-čínským vztahům a u příležitosti 65. výročí navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi hodlají na základě vzájemného respektu, rovnoprávnosti a s přihlédnutím ke klíčovým zájmům obou zemí, pokračovat v prohloubení spolupráce na principech dohodnutých ve Společných prohlášeních vlád České republiky a Čínské lidové republiky z roku 1999 a z roku 2005, vnést do tradičního přátelství, jež mezi oběma zeměmi dlouhodobě panuje, nový impulz.

Obě strany respektují cesty rozvoje zvolené s ohledem na situaci v obou zemích a jejich vnitřní a zahraniční politiku. Znovu potvrdily dodržování zásady nevměšování se do vnitřních záležitostí tak, jak je vyjádřeno v Chartě OSN. Česká strana respektuje suverenitu a územní celistvost Čínské lidové republiky, je si plně vědoma důležitosti a citlivosti otázky Tibetu, znovu potvrdila dodržování své politiky jedné Číny i to, že Tibet je neoddělitelnou součástí čínského území. Česká republika v této souvislosti nepodporuje samostatnost Tibetu v jakékoliv formě.

Obě strany si přejí posílit dialog a výměnu mezi oběma zeměmi na všech úrovních a podporují udržování dialogu mezi legislativními orgány obou zemí v otázkách společného zájmu. Obě strany znovu potvrdily úsilí ve věci podpory a ochrany lidských práv na základě rovnocennosti a vzájemného respektu.

Obě strany oceňují výsledky spolupráce obou zemí a úspěchy dosažené ve zdravotnictví,  regionální spolupráci,  kultuře a dalších oblastech. Obě země hodlají nadále čerpat potenciál v prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti vědy a technologií, vzdělání, energetiky a zemědělství, i nadále budou posilovat spolupráci v cestovním ruchu a pro vzájemné kontakty mezi občany obou zemí poskytnou ještě lepší podmínky.

Obě strany hodlají posílit vzájemné investice, podnítit další růst obchodu, budou vybízet své firmy, aby v druhé zemi investovaly, a vynaloží úsilí pro vytvoření příznivých podmínek pro vzájemnou spolupráci. Obě strany podporují své firmy, aby podle principu „vedení vládou, rozhodování firmou a tržního fungování“ prozkoumaly možnost vybudovat v České republice ekonomicko-technologický park, podporují firmy z obou zemí, aby na třetích trzích rozvinuly svou spolupráci.

Obě strany vysoce hodnotí příznivou tendenci současné spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Čínská strana oceňuje aktivní zapojení české strany do výše uvedené spolupráce a uvítá, pokud česká strana sehraje do budoucna ještě větší úlohu. Obě strany chtějí společně přispět k tomu, aby se spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy dostaly na novou úroveň v souladu s dalším prohlubováním všestranného strategického partnerství mezi EU a Čínou.

Obě strany si přejí posílit spolupráci v Organizaci spojených národů i v jiných mezinárodních organizacích a společně a efektivně čelit všem nebezpečím a výzvám, které ohrožují mezinárodní mír a bezpečnost. Obě strany odsuzují terorismus v jakékoliv formě a vyzývají mezinárodní společenství k posílení spolupráce v boji proti terorismu.

.