Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k portfoliu ČR v Evropské komisi

 

Ministerstvo zahraničních věcí uvítalo přidělení významného portfolia Spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovnosti mužů a žen nové české zástupkyni v Evropské komisi Věře Jourové. Uvedené portfolio obsahuje významné agendy v rámci fungování nové Evropské komise. Funkčnost justice, soudní spolupráce a vymahatelnost práva jsou nepochybně oblastmi, na nichž z velké části závisí kredibilita Evropské unie z hlediska občanů i podnikatelů a její efektivita při realizaci všech sektorových politik.

V rámci svého portfolia se Věra Jourová bude věnovat kromě problematiky soudnictví a vymahatelnosti práva  rovněž agendě ochrany spotřebitele, kde by mělo být cílem nejen chránit spotřebitele, ale současně i odstraňovat překážky v dobudování vnitřního trhu. Dále se bude pod vedením prvního místopředsedy Komise Franse Timmermanse podílet na snižování administrativní zátěže a zjednodušení legislativy a spolupracovat na dodržování zásad právního státu a uplatňování Listiny základních práv EU.

Výzvami pro práci budoucí komisařky bude například i vedení jednání k návrhu Evropské komise k tzv. antidiskriminační směrnici[1] či dokončení vyjednávání o komplexní dohodě o ochraně osobních údajů mezi Evropskou unií a USA.[2] Komisařka bude spolupracovat s Vysokou představitelkou pro zahraniční věci a bezpečností politiku Federicou Mogherini v propagaci evropských hodnot v rámci vnějších vztahů se třetími zeměmi. Dalším tématem, na kterém se bude pod vedením prvního místopředsedy podílet, je otázka meziinstitucionálních vztahů, která získala na významu po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Loajální spolupráce mezi orgány Unie a dodržování jim svěřených pravomocí by měly být nástroji pro zajištění efektivity a hladkého fungování nejen samotné Komise, ale rovněž Evropské unie jako celku.

[1] Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008) 426 v konečném znění).

[2] Návrh Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o ochraně osobních údajů v rámci spolupráce při potírání terorismu nebo trestné činnosti.

.