Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác ze zahrady
Foto: ©MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k mezinárodnímu dni lidských práv

 

10. prosinec je každoročně připomínán jako Den lidských práv. Důvodem bylo přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN dne 10. prosince 1948, jejímž cílem bylo zajistit všeobecné uznávání a zachovávání lidských práv a základních svobod. Následně se deklarace stala základem pro přijetí řady mezinárodních smluv garantujících občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní práva, které společně tvoří současný mezinárodní standard lidských práv.
 

Česká republika o splnění cíle vytčeného deklarací aktivně usiluje a zajištění lidské důstojnosti je jednou z priorit české zahraniční politiky. K příkladům účinného naplňování této priority v současné době patří aktivní členství České republiky v Radě pro lidská práva, naše každodenní vystupování v OSN, OBSE, Radě Evropy, EU a jiných fórech či důsledné zahrnování lidskoprávních témat do dialogů s třetími zeměmi, neboť vláda České republiky vychází z předpokladu, že lze lidská práva efektivně podporovat pouze v podmínkách vzájemného respektu a dialogu. Dalším hmatatelným příkladem je rovněž pokračující podpora, kterou Ministerstvo zahraničních věcí poskytuje projektům transformační spolupráce. Z iniciativy ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka se do Prahy sjedou problematiku lidských práv dne 18. prosince debatovat význační zahraniční hosté na mezinárodní konferenci „Zahraniční politika lidských práv pro 21. století“.

Oslavy Dne lidských práv nejsou jen připomenutím významného okamžiku v historii lidských práv. Jsou také připomínkou toho, že ideály Všeobecné deklarace lidských práv a důstojného života nejsou vždy a všude naplněny v praxi a že snahy o změnu tohoto stavu mnohdy čelí závažným překážkám. Ve dnech oslav 25 let od „Sametové revoluce“ si tuto skutečnost uvědomujeme o to intenzivněji.  Ministerstvo zahraničních věcí proto děkuje všem, kteří nadále věnují své úsilí, a někdy přitom riskují svou svobodu nebo život, na ochranu lidských práv po celém světě a přispívají tak k naplnění letošního tématu mezinárodního dne: lidská práva 365 dní v roce. 

.