Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: © Tiskový odbor
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společné stanovisko MZV a MPO k tvrzením v článku MfD z 18. 2. 2015 s názvem "Z Česka šly na Ukrajinu zbraně. Embargu navzdory"

 

Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se musejí důrazně ohradit proti některým nepřesným tvrzením zveřejněným ve výše zmíněném článku.

Vláda ČR postupně razantním způsobem zpřísňuje svou vývozní  politiku  na  Ukrajinu. To se odráží v udělování licencí firmám na vývoz vojenského materiálu - v roce 2013 byly uděleny licence na vývoz voj. materiálu  (nikoliv zbraní  jako  takových) ve výši 111 mil. Kč, zatímco v roce  2014  podle  údajů MZV poklesla hodnota udělených souhlasů k uděleným licencím  na  8  mil.  Kč.  V důsledku zmíněného zpřísňování přístupu české vlády  k  vývozu vojenského materiálu můžeme současně potvrdit, že došlo k pozastavení  některých licencí udělených před vypuknutím krize na Ukrajině, tedy  před rokem 2014. Ve vztahu k tzv. embargu na vývoz zbraní na Ukrajinu ze  strany Evropské unie bychom chtěli zdůraznit, že Rada EU v únoru 2014 přijala tzv. restriktivní opatření týkající se pouze materiálu použitelného k vnitřní represi. Zmíněné opatření bylo přijato v konkrétním politickém kontextu - v souvislosti s událostmi na Majdanu a následně bylo v důsledku dynamického  vývoje na Ukrajině  anulováno  již  v červenci  2014. Toto restriktivní  opatření  nebylo  nikdy  převedeno  do právně závazné podoby. Přesto  jej  Česká  republika   bez  výjimky  ve  své  vývozní  politice respektovala. Politika české vlády je v otázce dodávek zbraní na Ukrajinu i nadále  maximálně tvrdá a restriktivní, a proto ČR nedodává od vypuknutí krize  (od  léta 2014) na UA žádné zbraňové systémy a ani neumožnila vydání jakékoliv licence na  vývoz  zbraní  do této země. Vláda ČR bude i dále v návaznosti na vývoj na Ukrajině omezovat vývoz vojenského materiálu do této oblasti. Příslušná  ministerstva (MZV, MPO, MO, MV) průběžně vyhodnocují a posuzují  každou  žádost  o vývoz vojenského materiálu individuálně, což se týká  i  licencí  udělených  před rokem 2014 (tedy před vypuknutím krize na Ukrajině)  ještě za minulé vlády. V důsledku zmíněného zpřísňování přístupu české  vlády  k  vývozu  vojenského  materiálu  můžeme potvrdit, že došlo k pozastavení  některých  licencí udělených před rokem 2014, jejichž čerpání postupně probíhalo.

Pokud se týká konkrétních případů, MZV je povinno se řídit § 31 výše zákona č.38/1994  Sb.,  o  zahraničním  obchodu s  vojenským materiálem a detaily k jednotlivým případům nemůže sdělovat.

.