Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác ze zahrady
Foto: Antonín Nádvorník (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV ke zveřejnění letošního „rozšiřovacího balíčku“ Evropské komise

 

ČR vítá dnešní Sdělení Evropské komise „Strategie rozšíření EU“ a na ně navazující hodnotící zprávy jednotlivých kandidátských a potenciálních kandidátských zemí.

Evropská komise v letošním roce přistoupila k revizi způsobu hodnocení jednotlivých zemí. ČR věří, že záměr Komise, která v klíčových oblastech nehodnotí pouze pokrok, nýbrž i stav připravenosti na členství v EU, přinese vyšší přehlednost a srozumitelnost těchto dokumentů.

ČR podporuje záměr Evropské komise soustředit se v přístupovém procesu na plnění úkolů v jeho základní pilířích, jimiž jsou dodržování principů právního státu a základních práv, posílení demokratických institucí včetně reformy veřejné správy, jakož i ekonomický rozvoj a posílení konkurenceschopnosti.

ČR dlouhodobě zdůrazňuje, že tempo postupu jednotlivých zemí na cestě ke členství v EU je jednoznačně určováno jejich skutečným pokrokem při plnění podmínek členství a naplňování nezbytných domácích reforem.

ČR vítá pokrok dosažený Černou Horou v přijímání potřebných reforem, včetně oblasti právního státu. Věří, že v souladu s doporučeními Evropské komise bude pokračovat jejich implementace, která umožní udržet dosavadní příznivé tempo přístupových rozhovorů.

ČR oceňuje vládu Srbska za další významný pokrok při realizaci domácích reformních opatření, stejně tak za společné úsilí o normalizaci vztahů s Kosovem, které umožnilo přijetí řady velmi významných dohod. ČR proto jako ocenění těchto kroků plně podporuje, aby v rámci přístupových jednání byly ještě do konce tohoto roku otevřeny první kapitoly. Věříme současně, že další úsilí v postupu reforem i procesu normalizace vztahů s Kosovem se v budoucnu pozitivně odrazí ve vyšší dynamice přístupových jednání.

ČR lituje, že je proces evropské integrace Makedonie ve slepé uličce. Nemožnost posunout se v procesu evropské integrace navzdory předchozím šesti doporučením Evropské komise k zahájení přístupových rozhovorů považujeme za jednu z příčin zpomalení reforem a opakujících se vnitropolitických krizí v zemi. ČR vítá, že v červnu a červenci 2015 bylo v Makedonii dosaženo dohody mezi vládou a opozicí, která má vést k vyřešení poslední politické krize. Implementace této politické dohody a souvisejících reforem je klíčová. Pokud ale v této oblasti dojde k požadovanému pokroku, bude nezbytné, aby EU našla cestu k odblokování přístupového procesu Makedonie a zahájení rozhovorů o členství v EU. 

ČR vítá pokrok učiněný Albánií, pozitivně hodnotí zejména rovnoměrný pokrok učiněný v plnění klíčových priorit nezbytných pro zahájení přístupových rozhovorů, konkrétně v reformě veřejné správy a v přípravě důkladné reformy justičního systému. Albánie by se v nadcházejícím období měla soustředit na reformy v rámci ostatních klíčových priorit. Pro udržitelnost integračního reformního procesu je také potřeba zajistit konstruktivní politický dialog napříč politickými stranami. ČR podpoří diskusi v EU o zahájení přístupových rozhovorů s Albánií.    

ČR vítá vstup v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi EU a Bosnou a Hercegovinou v červnu 2015 a skutečnost, že se Bosna a Hercegovina vrátila na cestu reforem, která jí umožní další posun v procesu evropské integrace. ČR plně podporuje plnění tzv. Reformní agendy s tím, že konkrétní a hmatatelné výsledky reforem budou nejlepším doporučením pro úspěšné podání přihlášky Bosny a Hercegoviny ke členství v EU. Pozornost by zejména měla být věnována oblasti vlády práva a zlepšení sociální a hospodářské situace v zemi.    

ČR vítá podpis Dohody o stabilizaci a přidružení s Kosovem. Dohoda je politickým signálem Kosovu, že EU potvrzuje svůj zájem o jeho přistoupení evropskému projektu. ČR doufá, že se Kosovu podaří úspěšně provádět nezbytné reformy, zejména v oblasti vlády práva včetně boje proti organizovanému zločinu a korupci. ČR vítá rozhodnutí Kosova vytvořit specializované soudy k souzení závažných zločinů v kontextu konfliktu v Kosovu a také pokrok dosažený v procesu normalizace vztahů se Srbskem. ČR podporuje proces vízové liberalizace s Kosovem a vítá pokrok učiněný kosovskou stranou v této oblasti.

Vývoj v bezprostředním sousedství Turecka i současná uprchlická a migrační krize dále zvýraznily význam této kandidátské země jako klíčového partnera EU. Sdílíme proto připravenost k dalšímu posílení dialogu a spolupráce s Tureckem. Jedním z prostředků je oživení dynamiky přístupových jednání včetně otevření kapitol týkajících se právního státu a základních práv.

.