Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: © Tiskový odbor
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k mezinárodnímu dni lidských práv

 

10. prosinec je každoročně připomínán jako Den lidských práv. Vzhledem k blížícímu se 50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech byly tématem letošních oslav zvoleny právě tyto dvě základní úmluvy. Přes snahu celé řady aktérů nejsou ani půlstoletí po přijetí těchto úmluv občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní práva a ideály Všeobecné deklarace lidských práv Valného shromáždění OSN ze dne 10. prosince 1948 samozřejmostí a snahy o změnu tohoto stavu mnohdy narážejí na závažné překážky.

ČR je od okamžiku svého vzniku smluvní stranou obou paktů a usiluje o jejich maximální implementaci. Turbulentní události uplynulého roku dokládají, jakým výzvám naplňování obou paktů dnes čelí a pravděpodobně čelit bude v i dohledné budoucnosti. ČR bude o to více prosazovat myšlenku nedělitelnosti lidských práv a bude i nadále podporovat ty aktéry, kteří budou ochranu lidských práv a svobod nadřazovat nad své vlastní osobní zájmy a ve jménu těchto práv nasazovat svou svobodu. MZV ČR proto děkuje všem, kteří nadále věnují své úsilí ochraně lidských práv po celém světě.

Lidskoprávní politika ČR je založena na myšlence, že práva zakotvená v obou paktech by měla být prosazována společně, jako jeden nedělitelný celek, neboť pouze tak lze v podmínkách vzájemného respektu a dialogu přispět k zajištění lidské důstojnosti. Na tomto principu je vystavěna Koncepce zahraniční politiky ČR a návazná Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce, o niž se opírají české lidskoprávní aktivity ve světě. ČR zůstává stejně jako v minulých letech aktivním hráčem na mezinárodním poli, ať již v rámci OSN, OBSE, Rady Evropy či EU a dalších relevantních uskupení. Neméně intenzivně podporuje prakticky zaměřené transformační projekty, na něž bylo letos vyčleněno 53 milionu Kč. V rámci kontinuálního dialogu s orgány státní správy, nevládními organizacemi a českou veřejností MZV ČR usiluje o otvírání aktuálních lidskoprávních témat. Tím letošním je téma byznysu a lidských práv, k němuž MZV dne 10. prosince organizuje mezinárodní expertní seminář.

.