Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: © Tiskový odbor
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stanovisko MZV k fungování Visapointu ve Vietnamu

 

Systém Visapoint zvolilo Ministerstvo zahraničních věcí v roce 2009 jako alternativu k frontám, které se tvořily před některými z nejvytíženějších konzulárních úřadů. Systém Visapoint využívá přibližně 30 konzulárních úřadů, v naprosté většině bezproblémově. Lze proto říci, že systém Visapoint většinou způsob přístupu na konzulární úřad zkvalitnil a jeho fungování se dá de facto přirovnat k registračnímu systému na poště.

V případě kritiky fungování Visapointu pro podávání žádostí o dlouhodobá pobytová oprávnění na zastupitelském úřadě ČR ve Vietnamu se nejedná o jeho nefunkčnost, ale o důsledek dlouhodobě vysoké poptávky po vízech a pobytových povoleních. Žádný registrační systém neumožní, aby byla okamžitě uspokojena veškerá poptávka.

Ministerstvo zahraničních věcí se společně s dalšími resorty podílí na přípravě materiálu, který analyzuje veškeré aspekty a důsledky zaměstnávání vietnamských pracovníků na českém trhu. Tento materiál půjde v následujících měsících do vlády. Ta následně rozhodne, zda a jakým způsobem by se mohl upravit postup pro udílení zaměstnaneckých karet v případě vietnamských pracovníků. Stejně tomu tak bylo například u zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny, kdy na základě rozhodnutí vlády došlo k úpravě celého systému, do něhož nespadá jen konzulární činnost MZV, ale i dalších resortů, které při udělování pracovních povolení hrají významnou roli (např. v oblasti udělování bezpečnostní prověrky, kterou zajišťuje Ministerstvo vnitra apod.)

Navíc zaregistrované žádosti o víza a pobytová povolení je ministerstvo zahraničních věcí schopné zpracovávat ve správních lhůtách stanovených zákonem, často i rychleji. Vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu, nejčastější pobytový titul udělovaný za účelem zaměstnání, trvá maximálně tři měsíce, což je zákonem stanovená lhůta.

Doplňující informace:


Zastupitelský úřad v Hanoji v uplynulých měsících dokonce zkušebně otestoval, jak by fungoval návrat k tzv. "živým frontám", kdy jednotliví uchazeči mohou podat svou žádost osobně. Bohužel se ukázalo, že je tento způsob podávání žádostí zcela nemožný. Úřad byl obklopen stovkami lidí, bylo ochromeno jeho fungování i doprava v místě a celou věc musela řešit policie.  


Pokud se český trh práce potýká s nedostatkem pracovní síly v určitých odvětvích, příčinou tohoto stavu není činnost MZV ani kapacita jeho konzulárních úřadů. Oblast trhu práce je komplexní a spojuje v sobě řadu faktorů, především ekonomických, jako jsou makroekonomický vývoj, politika zaměstnanosti, kvalifikační struktura pracovní síly, procesy migrace pracovní síly a v neposlední řadě výše mzdy jako motivační nástroj (resp. ochota podnikatelských subjektů platit svým zaměstnancům mzdu odrážející životní náklady v ČR). Debata, která toto téma zužuje na výkon kompetencí Ministerstva zahraničních věcí, mezi které nepatří ani jedna z uvedených oblastí, je zavádějící. 

Bližší informace k Visapointu naleznete zde.

.