Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác ze zahrady
Foto: Antonín Nádvorník (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k mezinárodnímu dni lidských práv

 

V den přijetí Všeobecné deklarace lidských práv – 10. prosince – si každoročně připomínáme Den lidských práv. Cílem Deklarace, přijaté v r. 1948 Valným shromážděním OSN, bylo zajistit všeobecné uznávání a zachovávání lidských práv. Ideály a principy obsažené v Deklaraci se postupně staly inspirací pro vypracování více než šedesáti lidskoprávních instrumentů, jež zaručují občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní práva, a přispívají tak k definování široké škály mezinárodně přijímaných práv.

V letošním roce si připomínáme 50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, k nimž se vážou mechanismy zajišťující ochranu těchto práv a podporující vlády při jejich naplňování. Česká republika je smluvní stranou obou těchto úmluv. Ministerstvo zahraničních věcí ČR podporuje co nejširší naplňování mezinárodněprávních závazků v oblasti lidských práv a rozšíření počtu smluvních stran hlavních lidskoprávních úmluv OSN. V brzké době by měl být v České republice dokončen ratifikační proces Mezinárodní úmluvy na ochranu všech osob před nuceným zmizením.

Nezbytnou součástí důvěryhodné podpory lidských práv ve světě je i reflexe vlastního stavu ochrany lidských práv. V nadcházejícím roce se bude Česká republika připravovat na hodnocení ze strany mezinárodního společenství v rámci tzv. univerzálního periodického přezkumu OSN, jež se uskuteční v listopadu 2017.

Česká republika je aktivně zapojena do práce lidskoprávních mezinárodních organizací (OSN, OBSE, Rada Evropy, Evropská unie). Ochraně lidských práv, demokracie a právního státu se bude Česká republika intenzivně věnovat během svého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy, které proběhne v období od května do listopadu 2017.

V souladu s prioritami Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce Česká republika dlouhodobě dbá na podporu občanské společnosti, svobody projevu a přístupu k informacím, podporu rovné a co nejširší politické a veřejné participace, budování institucí právního státu a prosazování rovnosti a nediskriminace. V praktické rovině tak činí podporou transformačních projektů, na něž je každoročně vyčleněno 53 milionů Kč.

Ministerstvo zahraničních věcí děkuje všem, kteří věnují své úsilí podpoře lidských práv po celém světě a přispívají tak k jejich všeobecnému naplňování.

.