Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: © Tiskový odbor
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení ze setkání nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice 4. dubna 2017

 

První setkání nejvyšších ústavních činitelů v roce 2017 proběhlo dne 4. dubna za účasti prezidenta republiky, předsedy Senátu PČR, předsedy Poslanecké sněmovny PČR, předsedy vlády ČR, ministra zahraničních věcí a ministra obrany. Ústavní činitelé projednali téma tzv. brexitu a budoucnosti Evropské unie, problematiku posilování evropské bezpečnosti a obrany, otázku přístupu k nové administrativě USA, mimořádné setkání hlav států NATO a předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy.

Ústavní činitelé potvrdili shodu na tom, že odchod Velké Británie z Evropské unie nesmí ohrozit evropský integrační projekt. Česká republika podporuje v této věci jednotný postup států EU 27. V jednáních o vzájemných vztazích bude klíčové zabezpečit práva občanů ČR, kteří legitimně pracují či studují ve Velké Británii, a omezit dopad brexitu na pracovní místa a konkurenceschopnost ČR. Stejně tak bude důležité zajistit spravedlivé finanční vyrovnání Velké Británie do rozpočtu EU spočívající v uhrazení britského podílu z dosud přijatých závazků EU. ČR bude rovněž usilovat o zajištění stávajícího přístupu na trh zboží a služeb v maximální možné míře a o rozvoj spolupráce s Velkou Británií v bezpečnostní a vojenské oblasti. V rámci probíhající diskuse k budoucnosti EU hodlá ČR podporovat posilování EU v oblastech, kde Unie nabízí přidanou hodnotu a bude přispívat k větší prosperitě a bezpečnosti Evropy. Shoda panovala také na tom, že žádný stát EU 27 nesmí být z diskuse o budoucnosti Unie vyloučen.

Ústavní činitelé ocenili pokrok v provádění zahraniční a bezpečnostní politiky EU, zejména pak probíhající intenzivní práci v oblasti vnější bezpečnosti a obrany. Připravenost EU reagovat na vnější bezpečnostní výzvy, včetně účinné ochrany hranic Unie a boje s nelegální migrací, považují za zásadní předpoklad udržení důvěryhodnosti evropského projektu pro občany. Výsledkem musí být posílení obranných schopností evropských zemí a politické vůle pro jejich použití. To současně povede k posílení evropského pilíře Severoatlantické aliance, která zůstává základem teritoriální obrany ČR a Evropy. V tomto smyslu musí být posilování bezpečnosti a obrany EU úzce koordinováno s aktivitami NATO.

V otázce nové administrativy Spojených států amerických se ústavní činitelé shodli na zásadním významu česko-amerických vztahů. Českou republiku a Spojené státy pojí dlouhodobě mimořádně silné vztahy, které bude ČR chtít dále rozvíjet s nově nastupující administrativou, včetně rozšíření bilaterálních kontaktů na nejvyšší úrovni či posílení ekonomické a obranné dimenze vzájemných vztahů.

Co se týče nadcházejícího mimořádného setkání hlav států NATO na konci května v Bruselu, ústavní činitelé vítají skutečnost, že první cesta nového amerického prezidenta do Evropy povede do sídla Severoatlantické aliance. Očekávají, že na mimořádné schůzce hlav států a vlád členských zemí dojde k jednoznačnému potvrzení významu NATO a transatlantické vazby. Ve světle nadcházející bruselské schůzky ústavní činitelé potvrdili postupné navyšování výdajů na obranu ČR. Ústavní činitelé rovněž vítají, že se schůzka bude zabývat i posílením role NATO v boji proti terorismu. ČR je v této oblasti připravena podpořit společný postup spojenců a poskytnout konkrétní vojenské i civilní kapacity pro boj s terorismem. 

Na závěr schůzky byli ústavní činitelé informováni o přípravě nadcházejícího předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy (květen–listopad 2017) a vzali na vědomí návrh tematických priorit České republiky pro toto předsednictví. Rovněž potvrdili shodu na navrhované účasti ústavních činitelů České republiky na zasedáních Rady Evropy během českého předsednictví.

.