Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác ze zahrady
Foto: Antonín Nádvorník (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k mezinárodnímu dni svobody tisku

 

Mezinárodní den svobody tisku – 3. května – si každoročně připomínáme v den přijetí deklarace o podpoře nezávislého a pluralitního tisku. Cílem deklarace, přijaté v roce 1991 v namibijském Windhoeku, bylo vyjádřit přesvědčení o tom, že svoboda médií a svobodný přístup k informacím jsou podmínkou vlády práva, demokracie a dodržování  lidských práv.

MZV ČR se k principům windhoekské deklarace hlásí. Jsme přesvědčeni, že jedině ti občané, jimž není upíráno právo na přístup k informacím, se mohou smysluplně podílet na řádné správě věcí veřejných a že jedině ti novináři, kteří nejsou vystavováni mocenskému, materiálnímu či existenciálnímu nátlaku, jsou schopni občanům pravdivé informace poskytovat.

Nezávislost médií je ve značné části světa nadále potlačována a novináři jsou za svou práci pronásledováni, v řadě zemí je navíc patrná zhoršující se tendence. Nároky na nezávislou novinářskou práci jsou zároveň čím dál vyšší, neboť při rychlosti, s jakou pracují sociální a jiná on-line média, je stále náročnější odlišovat pravdivá fakta od omylů či dokonce záměrně šířených dezinformací a propagandy.

V souladu s prioritami Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce Česká republika dlouhodobě dbá na podporu nezávislých médií, svobody projevu a přístupu k informacím. Podporuje činnost představitelky pro svobodu médií OBSE a aktivně k tématu vystupuje na půdě UNESCO, které každoročně uděluje cenu za svobodu tisku. V rámci své transformační spolupráce vydává MZV každoročně na zhruba dvě desítky takto zaměřených projektů přibližně 20 milionů Kč. Vedle přímé podpory nezávislým médiím v řadě zemí světa podporuje i mediální výchovu a tréninky novinářů, stejně jako iniciativy, které upozorňují na falešné zprávy.

Účinná ochrana nezávislosti médií ve světě vyžaduje především spolupráci se zahraničními partnery. Česká republika proto úzce spolupracuje jak s podobně smýšlejícími vládami, mezinárodními organizacemi a evropskými institucemi, tak s partnery z řad nevládních organizací a médií. Dlouhodobě se tak MZV například podílí s Rádiem Svobodná Evropa na programu novinářských stipendií Václava Havla a Jiřího Dienstbiera pro mladé novináře ze zemí východní Evropy a západního Balkánu.

Události posledních let, kdy jsme na jedné straně svědky čím dál většího tlaku na nezávislá média a na straně druhé dalekosáhlého dopadu dezinformačních kampaní, naplno ukazují důležitost práce novinářů, kteří poskytují ověřené informace. Česká republika bude i nadále stát na straně těchto odvážných lidí a podporovat je v jejich nezastupitelném poslání.

.