Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác ze západu
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV ČR ke Dni lidských práv

 

Dne 10. prosince si svět každoročně připomíná Den lidských práv. U příležitosti 69. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv se nabízí řada důvodů k zastavení. Za téměř sedm dekád došlo k jedinečnému pokroku v naplňování, ochraně a prosazování lidských práv, která Česká republika vnímá jako univerzální a nedělitelná bez ohledu na historické či kulturní souvislosti. Objevila se však také řada nových výzev. Na ty se snaží Česká republika účinně reagovat.

V roce 2018 oslavíme 70 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv ve Valném shromáždění OSN. Dokument se stal záhy po svém vzniku základním pilířem ochrany lidských práv. Přispěl k vybudování robustního lidskoprávního systému a díky svému odvážnému obsahu zůstává i po 69 letech aktuální. Aby se z něj však nestala pouze historická vzpomínka, vyžaduje důsledné naplňování všemi členy mezinárodního společenství.  

V rámci vztahů s jinými zeměmi vychází České republika ze svých mezinárodních závazků a Ministerstvo zahraničních věcí naplňuje priority vyplývající z Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce a strategických dokumentů Evropské unie.

Česká republika klade důraz na podporu mezinárodních lidskoprávních organizací a mechanismů. Po více než 22 letech letos ČR úspěšně předsedala Výboru ministrů Rady Evropy, jejímž základním posláním je podpora demokracie, lidských práv a právního státu. Během českého předsednictví bylo uspořádáno přes 20 odborných akcí, které pozitivně ovlivnily složitou diskuzi nad tématy jako závaznost soudních rozhodnutí či detence dětí migrantů. Během předsednictví Česká republika podepsala nebo přímo ratifikovala 5 mezinárodních úmluv Rady Evropy. O viditelnou roli na mezinárodních fórech se Česká republika hlásí i příští rok, kdy se bude v říjnu ucházet o členství v Radě OSN pro lidská práva na období 2019 až 2021.    

Úspěšná podpora lidských práv a demokracie předpokládá otevřený dialog a důvěryhodnou reflexi vlastního stavu ochrany lidských práv. Česká republika se proto letos již potřetí zapojila do univerzálního periodického přezkumu stavu lidských práv v zemi ze strany OSN, během kterého obdržela 201 doporučení ke zlepšení stavu lidských práv v zemi. Zároveň však očekáváme od jiných států respektování mezinárodních závazků a vlastních zákonů a pravidel. Zpochybňování vlády práva a lidských práv, omezování občanské společnosti a svobody médií, diskriminace na základě pohlaví, náboženství nebo příslušnosti k určité menšině nepatří do současného světa. Pozornost si naopak zaslouží podpora participace všech osob na veřejném a politickém životě.

U příležitosti Dne lidských práv touto cestou vyjadřujeme respekt a úctu osobám, které se zasazují o ochranu lidských práv v často životu nebezpečných podmínkách, zejména obráncům a obránkyním lidských práv a nezávislým novinářům. Česká republika je nadále odhodlána podporovat tyto aktivisty v jejich činnosti. V roce 2018 dosáhne transformační spolupráce výše 63 mil. Kč.


.