Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

MZV od Lorety
Foto: ©MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV ČR ke strategickému dokumentu Evropské komise k západnímu Balkánu

 

ČR vítá dnes zveřejněné sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě s názvem „Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost EU v tomto regionu“. ČR vnímá tento strategický dokument jako opětovné potvrzení významu regionu a jeho evropské perspektivy ze strany Komise a současně výraz její připravenosti sehrávat při dosažení tohoto cíle zásadní roli. Dokument jednoznačně potvrzuje význam posilování stability, bezpečnosti a ekonomického rozvoje regionu západního Balkánu pro celou EU.

ČR plně sdílí důraz na plnění hlavních úkolů na cestě ke členství, jimiž zůstávají dodržování principů právního státu a základních práv, posilování demokratických institucí, ekonomický rozvoj a přizpůsobování se standardům EU. Pro naplnění těchto cílů zůstává před aspirantskými zeměmi velký kus práce.

ČR velmi oceňuje, že Komise současně s hlavními úkoly stojícími před aspirantskými zeměmi zdůrazňuje potřebu mnohem vyšší angažovanosti na straně EU a pro sebe identifikuje zcela konkrétní kroky, kterými je připravena aspirantským zemím účinně napomáhat.

ČR jednoznačně podporuje důraz Strategie na rozvoj regionální spolupráce zemí západního Balkánu, jejímž smyslem je nejen ekonomický rozvoj regionu, ale jejím prostřednictvím zejména posilování dobrých sousedských vztahů, usmiřování a překonávání dědictví minulosti a řešení přetrvávajících nedořešených otázek.

Strategie znovu uvádí rok 2025 jako orientační datum pro vstup Černé Hory a Srbska, které jsou ve svém úsilí o členství zatím nejdále. ČR jednoznačně vítá, že Komise vyjadřuje připravenost doporučit zahájení přístupových jednání s Albánií a Makedonií. Stejně tak, že pro Bosnu a Hercegovinu předjímá kandidátský status, jakož i perspektivu pokroku na evropské cestě Kosova.

Evropská budoucnost zemí západního Balkánu i nadále zůstává především v jejich vlastních rukou. Dosažení svého členství určují ony samy tempem a kvalitou domácí přípravy, důsledností při uskutečňování reforem, posilováním demokratických institucí. Princip vlastních zásluh nadále zůstává jedním z hlavních prvků přístupového procesu. Komise nyní poskytuje aspirantským zemím další potřebný a užitečný nástroj.

Česká republika, jako země podporující proces rozšíření, bude Komisi a aspirantským zemím i nadále partnerem připraveným jejich úsilí nejen podporovat, ale také v něm aktivně napomáhat. ČR je přesvědčena, že z pohledu stability a bezpečnosti jak regionu západního Balkánu, tak Evropské unie samotné je důležité, aby proces rozšíření Evropské unie pokračoval paralelně s diskusí o budoucnosti EU.

.