Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác na podzim
Foto: Markéta Trnková (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV ke Dni lidských práv

 

Datum přijetí Všeobecné deklarace lidských práv se navždy zapsalo jako Den lidských práv. V kontextu českých významných výročí tohoto roku a blížících se výročí roku 2019 nabývá připomínka Všeobecné deklarace pro Českou republiku na zvláštním významu. Dokument, který vzešel ze zkušenosti 2. světové války, se stal základem mezinárodních lidskoprávních instrumentů i české právní úpravy. Byť od přijetí Všeobecné deklarace uplynulo již 70 let, není dodržování lidských práv ve světě samozřejmostí. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky děkuje všem, kteří se zasazují o jejich ochranu.

10. prosinec je každoročně příležitostí pro zamyšlení se nad úrovní naplňování lidských práv. V tento den či v přímé souvislosti s ním se tradičně koná mnoho akcí na podporu lidských práv. Letos si připomeneme již 30 let od snídaně francouzského prezidenta Mitterranda s osmi obhájci lidských práv v tehdejším Československu. Toto památné setkání dokládá, že i symbolický výraz mezinárodní podpory těm, kteří vystupují na obranu lidských práv, je nesmírně důležitý pro ujištění, že jejich aktivní zapojení do veřejných záležitostí má smysl.

Svobodně působící občanská společnost, ať už se jedná o nevládní organizace, nejrůznější občanské iniciativy, aktivisty, novináře, umělce či profesní a zaměstnanecké svazy, tvoří jeden ze základů fungujícího demokratického systému. Stejně tak je předpokladem demokracie, právního státu a účasti na veřejném rozhodování naplňování svobody sdružování, svobody projevu či zajištění nezávislosti médií, umožňující veřejnou debatu a zaručující informované rozhodování. MZV ČR si dlouhodobě klade za cíl podporu lidské důstojnosti a univerzálních mezinárodně uznaných lidských práv. Prostřednictvím svého Programu transformační spolupráce nabízí české zkušenosti v této oblasti.

Na mezinárodním poli MZV ČR podporuje lidskoprávní organizace a mechanismy, které sehrávají významnou preventivní roli poukazováním na zhoršující se situaci lidských práv a současně dbají o dodržování mezinárodních závazků. Česká republika se v lednu již potřetí stane členem Rady OSN pro lidská práva (pro období 2019 – 2021).  Svým aktivním vystupováním hodlá přispět k lepší ochraně lidských práv ve světě.

.