Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác na podzim
Foto: Markéta Trnková (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV ke zveřejnění letošního „rozšiřovacího balíčku“ Evropské komise

 

Politika rozšiřování EU patří dlouhodobě mezi priority české zahraniční politiky. Evropská komise zveřejnila dne 29. května 2019 svou každoroční souhrnnou zprávu k politice rozšiřování EU a balíček hodnotících zpráv k jednotlivým aspirantským zemím. Evropská komise letos znovu doporučila zahájit přístupové rozhovory se Severní Makedonií a s Albánií. Černou Horu a Srbsko vyzvala k většímu úsilí při plnění klíčových reforem. Vnitropolitický vývoj v Turecku podle ní stále neumožňuje odblokování přístupového procesu. Evropská komise také vydala dlouho očekávané hodnocení přihlášky Bosny a Hercegoviny ke členství v EU. Integrační úsilí Kosova stále brzdí vnitropolitická situace a složité vztahy se Srbskem.

Česká republika tradičně vítá každoroční kroky v politice rozšiřování EU. Sdílíme názor, že politika rozšiřování je nástrojem stabilizace, posilování bezpečnosti a ekonomického růstu regionu. Souhlasíme s tím, že věrohodná evropská perspektiva je zásadním hnacím motorem transformace, usmíření a šíření demokratických hodnot, norem a standardů, které v Evropské unii sdílíme.

ČR oceňuje úsilí Černé Hory a Srbska v přijímání a provádění domácích reforem. Vítáme jejich výsledky dosažené za poslední rok, které potvrzují odhodlání obou zemí pokračovat na cestě do EU. Na druhou stranu však litujeme, že podle Evropské komise tyto země pokročily v klíčových oblastech, jako je právní stát a základní svobody, méně než se očekávalo. Věříme, že jak Černá Hora tak Srbsko, budou na nápravě nedostatků identifikovaných Evropskou komisí pracovat, a že tempo jejich přístupových rozhovorů se opět zvýší. Doufáme, že srbsko-kosovský dialog bude pokračovat. Normalizace vzájemných vztahů je nezbytná jak pro pokrok obou zemí v integračním procesu, tak i pro stabilitu celého regionu.

Stejně jako Evropská komise i ČR vnímá Turecko jako klíčového partnera a kandidátskou zemi EU. Velmi si ceníme jeho příspěvku ke zvládání uprchlické a migrační krize. Vítáme zlepšení jeho vztahů s některými členskými státy EU. Doufáme, že k obdobnému narovnání relace dojde také s Řeckou a Kyperskou republikou. Litujeme, že většího pokroku Turecko nedosáhlo v oblasti právního státu, základních svobod i v řadě dalších hodnocených témat.

ČR vítá, že Severní Makedonie obdržela další bezpodmínečné doporučení Evropské komise k zahájení jednání o členství v EU. Země v posledním roce intenzivně pokračovala v reformách a dosáhla dalšího významného pokroku v klíčových oblastech. Dobrou zprávou pro celý region bude brzký vstup Severní Makedonie do NATO. ČR očekává a plně podporuje zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií bez dalšího odkladu. Kladné rozhodnutí EU v této věci je předpokladem pro pokračování pozitivních procesů v zemi a pro úspěšné provádění historické Prespanské dohody.

ČR vítá, že také Albánie opětovně obdržela bezpodmínečné doporučení Evropské komise k zahájení jednání o členství v EU. Zvláště pozitivní je úspěšné pokračování složité justiční reformy a boje proti organizovanému zločinu, zejména boje proti pěstování konopí. Vzhledem k významnému pokroku, kterého Albánie dosáhla, ČR plně podporuje zahájení přístupových jednání bez dalšího odkladu.    

Vydání hodnocení přihlášky Bosny a Hercegoviny ke členství v EU je vítanou zprávou pro zemi i pro celý region. Hodnocení Evropské komise poslouží Bosně a Hercegovině jako návod, jak úspěšně postupovat v procesu integrace do EU. Plně souhlasíme s tím, že země v následujícím období musí sladit své ústavní uspořádání s evropskými standardy a zajistit funkčnost svých institucí. Dalším významným předpokladem pro úspěšnou integraci Bosny a Hercegoviny do EU bude zajištění rovnosti všech občanů bez ohledu na etnickou příslušnost. Plně podporujeme úsilí Bosny a Hercegoviny získat status kandidáta na členství v EU.    

ČR podporuje úsilí Kosova dosáhnout pokroku v procesu integrace do EU. Litujeme ale, že vnitropolitická situace a složité vztahy se Srbskem toto úsilí brzdí. Kosovo by mělo přehodnotit rozhodnutí zavést cla na dovoz zboží ze Srbska a Bosny a Hercegoviny, m.j. za účelem pokroku v dialogu o normalizaci vztahů se Srbskem. ČR vítá, že Kosovo splnilo veškeré formální podmínky pro zavedení vízové liberalizace s EU.

.