Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

MZV si připomíná Den lidských práv
Foto: mzvcr
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

MZV si připomíná Den lidských práv

 

Den lidských práv, který si svět každoročně připomíná 10. prosince v upomínku přijetí Všeobecné deklarace lidských práv (1948), je pro Českou republiku příležitostí k ohlédnutí se za třiceti lety znovunabyté svobody. Budování demokratické společnosti založené na respektu k lidským právům v České republice po roce 1989 šlo ruku v ruce s aktivitami české diplomacie ve prospěch lidských práv a demokracie ve světě.

„Česká republika je hrdá na to, že během třiceti let své svobodné existence přispěla svými aktivitami doma i ve světě k upevnění globálního lidskoprávního systému. Lidská práva byla, jsou a budou jedním z pilířů české zahraniční politiky,“ řekl ministr Petříček. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky bude i nadále pracovat ve prospěch naplňování Všeobecné deklarace lidských práv všude ve světě, zejména pak v podmínkách nesvobody a útlaku.

Lidská práva nejsou abstraktním pojmem. Lidská práva jsou každodenní realitou. Jsou nedělitelná a náleží všem bez rozdílu. Za jejich porušováním jsou vždy konkrétní osudy lidí, osudy násilí, bezpráví, diskriminace, ponížení či útlaku. Česká republika dlouhodobě otevřeně upozorňuje na porušování lidských práv v různých částech světa, pomáhá obětem a podporuje budování demokracie a společností založených na respektu k lidským právům.

Na projekty podporující lidská práva, demokracii a právní stát v zemích jako jsou Myanmar, Kuba, Ukrajina, Bělorusko či Moldavsko letos Ministerstvo zahraničních věcí vynaložilo zhruba 80 milionů korun. Předpokládáme, že lidskoprávní projekty ve světě podpoříme obdobnou částkou i v roce 2020.

Česká republika vystupuje jako vytrvalý a aktivní obránce lidských práv v Evropské unii i ve světě. Od začátku tohoto roku je členem Rady OSN pro lidská práva. Během prvního roku členství v tomto hlavním lidskoprávním orgánu OSN Česká republika mimo jiné uspěla se svou resolucí ke svobodě shromažďování a aktivně prosazovala téma rovné účasti na veřejném a politickém životě. V obecných debatách Rady pro lidská práva se česká diplomacie opakovaně vyjadřovala k porušování lidských práv v Rusku, Číně, Venezuele a dalších zemích. Od ledna 2019 Česká republika rovněž koordinuje lidskoprávní aktivity Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě (OBSE), když předsedá jejímu Výboru lidské dimenze.

Přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948 bylo počátkem dlouhé cesty. Přes všechny úspěchy však zůstává vize tvůrců deklarace naplněna jen zčásti. „Porušování lidských práv je bohužel každodenní realitou,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Chci proto vyjádřit respekt a úctu lidem, kteří se zasazují o ochranu lidských práv v často životu nebezpečných podmínkách, zejména obráncům a obránkyním lidských práv a nezávislým novinářům a novinářkám,“ dodal.   

Ministerstvo zahraničních věcí na Den lidských práv pořádá ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky tradiční tematickou diskusi, tentokrát k mezinárodním lidskoprávním doporučením a jejich implementaci na domácí půdě. Ministr zahraničí Tomáš Petříček se rovněž 11. prosince setká s vybranými obránci lidských práv. Obdobné diskuse s místními lidskoprávními aktivisty uspořádají v různých částech světa také čeští velvyslanci.

.