Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác ze zahrady
Foto: Antonín Nádvorník (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí Visegrádské skupiny a Německa

 

Dne 13. března 2020 se ministři zahraničních věcí Visegrádské skupiny (V4) a Německa sešli na pozvání českého předsednictví V4 k otevřené výměně názorů v atmosféře vzájemné důvěry a upřímnosti.

Ministři zdůraznili význam posilování dialogu a spolupráce v tomto formátu, který je významným příspěvkem k budování Evropské unie jako jednotnějšího, výkonnějšího a efektivnějšího aktéra ve vlastních vnitřních záležitostech i na mezinárodní scéně -- prioritě nynějšího českého předsednictví V4 i nadcházejícího německého předsednictví v Radě EU.

Ministři sdílí názor, že pouze jednotná, koordinovaná a sebevědomá EU může sehrát aktivní geopolitickou roli, což je prioritou i pro novou Evropskou komisi. V zájmu dosažení tohoto cíle je zásadně důležité, aby všechny členské státy i evropské instituce – s náležitým ohledem na národní specifika a kompetence – aktivně podporovaly úsilí vycházející ze společného základu a vzájemné shody  a uplatňovaly  dojednané politiky i společná stanoviska k nejaktuálnějším geopolitickým otázkám:

Pokud jde o nejbližší sousedství, ministři potvrdili, že EU potřebuje budovat vzájemnou důvěru a   podporovat porozumění, aby zůstala důvěryhodným partnerem. EU by tedy měla efektivně využívat přijatých politik a nástrojů k podpoře další transformace a dalších reforem posilujících stabilitu a prosperitu, regionální spolupráci, demokracii a právní stát i ochranu lidských práv včetně práv příslušníků národnostních menšin v regionu Západního Balkánu a v zemích Východního partnerství. Ministři potvrdili své odhodlání společně usilovat o to, aby nadcházející summity EU s těmito regiony byly úspěšné a přinesly hmatatelné výsledky. Ministři se rovněž dohodli, že budou věnovat zvláštní pozornost otázce přidělování dostatečných prostředků pro tyto dva regiony v rámci nadcházejícího Víceletého finančního rámce na roky 2021-2027. Ministři vyzvali k zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a Albánií na základě průběžných zpráv o pokroku vydaných Evropskou komisí.  Ministři rovněž znovu upozornili na nutnost soustavně podporovat spolupráci v jižním sousedství pokud jde o sociálněekonomickou a lidskoprávní agendu i agendu řádné správy věcí veřejných, a dále řešit bezpečnostní výzvy v Libyi, Sýrii a širším středomořském regionu.

Pokud jde o klíčové mezinárodní partnery, ministři se shodli, že je zásadně důležité společně prohlubovat transatlantickou spolupráci -- na základě sdílených demokratických hodnot a společných zájmů – ve všech aspektech partnerství EU a USA. Vzhledem ke stále složitějším vztahům mezi EU a Čínou je třeba v rámci nadcházejících jednání mezi EU a Čínou klást důraz na potřebu strategického a vyváženého vztahu mezi oběma partnery. Velmi vítána je skutečnost, že Komise se zaměřuje na posílení spolupráce mezi EU a Afrikou při řešení klíčových výzev, kterým čelí oba partneři – například potřeby podporovat udržitelný růst, mír, bezpečnost a dobrou správu věcí veřejných.

Ministři se budou nadále řídit politikou neuznávání protiprávní anexe Autonomní republiky Krym a města Sevastopol. Ministři znovu zdůraznili, že „pět obecných zásad“ zůstává platným základem utváření vztahů EU s Ruskem, včetně restriktivních opatření, a v této souvislosti uvítali iniciativu Vysokého představitele EU zahájit práce na vyhodnocení jejich naplňování. 

Ministři vyjádřili hluboké znepokojení nad rozhodnutím ruské vlády zařadit Evropskou nadaci pro demokracii na seznam „nežádoucích organizací“. Vyzvali ruské orgány ke zrušení tohoto rozhodnutí.

Ministři  společně rozhodně podporují jednotu, svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Ukrajiny a všech partnerských zemí v jejich mezinárodně uznávaných hranicích.

Pokud jde o celosvětové změny prostředí, nejistotu a rozsáhlé výzvy, před kterými stojí svět, ministři zdůraznili význam posilování odpovědné vůdčí role EU ve světě se zaměřením na upevnění  multilateralismu a mezinárodního pořádku založeného na pravidlech. V tomto smyslu ministři vyjádřili plnou podporu snahám o boj s klimatickými změnami i modernizaci a reformě Světové obchodní organizace, a vyzvali k dosažení positivního výsledku na 12. ministerské konferenci Světové obchodní organizace v Nur-Sultanu.

Na závěr svého setkání ministři zahraničních věcí Visegrádské skupiny a Německa potvrdili svou ochotu pokračovat v koordinovaném dialogu v tomto formátu i konsolidovat tento formát jako tradiční a konstruktivní platformu regionální spolupráce v rámci EU.

.