Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k mezinárodnímu dni svobody tisku

 

3. květen je každoročně připomínán jako Světový den svobody tisku, který byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1993. Svoboda slova a tisku jsou nezbytným předpokladem dobrého vládnutí, informovaného rozhodování a zodpovědnosti vlád před svými občany. Aktuální krize vyvolaná pandemií nemoci COVID-19 jen podtrhuje význam nezávislých médií a zřetelně ukazuje, jak důležité je poskytování pravdivých a včasných informací pro rozhodování občanů i záchranu lidských životů. Ministerstvo zahraničních věcí chce proto dnes vyjádřit poděkování všem odvážným novinářům a ujistit je o pokračování podpory ze strany ČR.

„V řadě zemí světa novináři stále čelí cenzuře, zastrašování, osobním útokům, systematickému pronásledování a nejrůznějším formám beztrestného násilí“, prohlásil u příležitosti mezinárodního dne svobody tisku ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.  Tamní vlády se v současné době snaží využít situace a pod rouškou pandemie omezit přístup k informacím a umlčet nepohodlné a nezávislé hlasy ve společnosti. Jsme svědky dezinformačních kampaní, jejichž cílem je zamlžit pravdu o původu epidemie a oslabit reakci demokratických společností. S nastupující ekonomickou krizí se rovněž mnohá nezávislá média potýkají s významnými výpadky příjmů právě ve chvíli, kdy roste poptávka po jejich informacích.

„Jako aktivní člen mezinárodní Koalice pro svobodu médií (Media Freedom Coalition) Česká republika chápe význam role nezávislých médií obecně i v této době a je odhodlána jim i nadále poskytovat svoji podporu tak, aby mohla v co nejvyšší míře naplňovat své společenské poslání,“ dodal ministr Petříček. V každodenní práci je přitom nezastupitelná spolupráce s českými nevládními organizacemi a dalšími mezinárodními partnery jako je Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda sídlícími v Praze. Ministerstvo zahraničních věcí si váží těchto partnerství a je připraveno je dále rozvíjet.

V rámci své transformační spolupráce vydává MZV ročně více než 25 milionů Kč na projekty podporující nezávislá média, mediální výchovu a tréninky novinářů, stejně jako iniciativy, které upozorňují na falešné zprávy. ČR podporuje činnost Rady Evropy, představitele OBSE pro svobodu médií, úzce spolupracuje s Evropskou nadací pro demokracii a zapojuje se do dalších mezinárodních iniciativ usilujících o lepší přístup k informacím. MZV proto vítá vyhlášení historicky první globální výzvy Fondu UNESCO na podporu médií (Global Media Defence Fund), finančně podpořené i ČR.

Ministerstvo zahraničních věcí chce proto dnes vyjádřit poděkování všem odvážným novinářům, blogerům, editorům a jejich spolupracovníkům, kteří navzdory mnoha obtížím a osobním rizikům zůstávají odhodláni přinášet veřejnosti nezávislé a ověřené informace. Vaše práce je pro nás všechny důležitá.

.