Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác - jaro 2020
Foto: MZV ČR/MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společné prohlášení u příležitosti 25. výročí diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím

 

Ministerstva zahraničních věcí Andorry a České republiky vyjadřují potěšení nad připomínkou 25. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.

Během těchto 25 let Andorra a Česká republika vybudovaly na základě společných hodnot, vzájemného respektu a k oboustrannému prospěchu vztah, který je v mnoha oblastech výjimečným. Je odrazem lidských, kulturních a ekonomických pout, které naše země pojí a které jsou prostředkem udržitelného rozvoje obou národů.

Spolupráce mezi Andorrou a Českou republikou se rozšířila o oblasti, mezi nimiž vyniká vysokoškolské vzdělávání a kultura.

Tento rok si také rádi připomínáme 30. výročí zahájení výuky katalánštiny na Univerzitě Karlově v Praze prostřednictvím lektorátu a později v roce 2018 Centra katalánského jazyka, jemuž se ze strany vlády Andorrského knížectví dostává finanční podpory. Šíření katalánského jazyka a kultury je v českém intelektuálním a univerzitním prostředí již konstantou.

Společně jsme vytvořili pevný vztah, jak dokládá existující spolupráce v různých oblastech, zejména v kultuře a jazykové oblasti. Jsme odhodláni rozšiřovat ji do jiných oblastí, zahájit v blízké budoucnosti negociace dohody k zamezení dvojího zdanění, což umožní spolupráci na fiskální úrovni a posílení vztahů ekonomických a obchodních mezi oběma zeměmi.

O dobrých vzájemných vztazích svědčí uskutečněná oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Andorry Gilberta Saboyi v České republice v roce 2015 a setkání ministryně Marie Ubach s ministrem Tomášem Petříčkem, která se odehrála v roce 2019.

Na intenzitě nabývá již existující spolupráce multilaterální v rámci mezinárodních organizací tak, jak jí odráží vzájemná podpora kandidatur či zastávání společných hodnot obrany a prosazování demokracie, multilateralismu či lidských práv.

Při příležitosti 25. výročí vyjadřují Andorra a Česká republika svou svrchovanou vůli společně pokračovat ve spolupráci s cílem posílení již existujících výborných bilaterálních vztahů a podpory společných hodnot, které spojují lid obou zemí.

 


Declaración conjunta con motivo de la conmemoración del 25º aniversario de relaciones diplomáticas entre la República Checa y el Principado de Andorra

Los Ministerios de Asuntos Extranjeros de Andorra y la República Checa acogen con satisfacción la conmemoración del 25º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Durante estos veinticinco años, Andorra y la República Checa han construido, sobre la base de valores comunes, respeto y beneficio mutuo, una relación privilegiada en diversos campos, que constituye un fiel reflejo de los lazos humanos, culturales y económicos que unen a nuestros dos países, comprometidos con el desarrollo sostenible de sus pueblos.

La cooperación entre Andorra y la República Checa se ha ampliado en diversos ámbitos como la educación superior y la cultura.

Este año también estamos orgullosos de conmemorar el trigésimo aniversario de la presencia del catalán en la Universidad Carolina de Praga a través primero del lectorado de la lengua, y del establecimiento en 2018 del Centro de la Lengua Catalana, apoyado económicamente por el Gobierno del Principado de Andorra. La difusión de la lengua y cultura catalanas se considera ya una constante en el ámbito intelectual y universitario checo.

Juntos hemos construido una relación sólida tal y como refleja la cooperación existente en diversos ámbitos destacando la colaboración establecida a nivel cultural y educativo, así como la voluntad de seguir ampliándola en otros ámbitos como el inicio de las negociaciones, en un futuro próximo, de un acuerdo para evitar la doble imposición, lo que permitirá establecer un marco de cooperación a nivel fiscal, así como incrementar los intercambios económicos y comerciales entre ambos países.

La visita oficial de que fuera Ministro de Asuntos Exteriores de Andorra Gilbert Saboya a la República Checa en el año 2015 así como los encuentros mantenidos por la ministra María Ubach con su homólogo Tomáš Petříček en 2019 confirman el buen estado de las relaciones entre ambos países.

Asimismo, también se ha intensificado la cooperación en el marco de los organismos internacionales, tal y como reflejan el apoyo mutuo a las candidaturas o el compromiso con los valores compartidos de defensa y promoción de la democracia, el multilateralismo y los derechos humanos.

En este vigesimoquinto aniversario, Andorra y la República Checa expresan su solemne voluntad de seguir trabajando unidos para avanzar en el fortalecimiento de las excelentes relaciones bilaterales existentes y la promoción de los valores comunes que unen a nuestros dos pueblos.

.