Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Setkání ministra Svobody a ministryně Kalniete

 

23. 4. 2003 - Přepis tiskové konference ministra zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody a ministryně zahraničních věcí Lotyšska Sandry Kalniete.

Tiskový mluvčí MZV V. Kolář
Dobré odpoledne, vítám Vás na krátké tiskové konferenci při příležitosti setkání ministra zahraničí Cyrila Svobody s lotyšskou ministryní zahraničí Sandrou Kalnieteovou a poprosím o úvodní slovo pana ministra. Děkuji.

Ministr zahraničních věcí C. Svoboda
Dámy a pánové, naše setkání je setkáním dvou ministrů kandidátských zemí, které jsou těsně před vlastním vstupem do Evropské Unie. Je naprosto zřetelné, že pokud jde o proces rozšíření a formování budoucí tváře Evropy, nejsou mezi námi žádné rozdíly. Naše postoje jsou velmi blízké, protože obě naše země chtějí být v Evropské Unii, kde státy naší velikosti mají skutečný vliv. To znamená, že v institucionální reformě Evropské Unie jdeme tím směrem, aby vliv zemí naší velikosti byl naprosto reálný.
Pokud jde o bilatelární relaci, tak ani v této oblasti se nevyskytují žádné vážné problémy, protože naše vztahy jsou mimořádně dobré, mají dlouhou tradici už z dob první republiky a jsou charakteristické naším zájmem o intenzivní ekonomickou spolupráci. Nabízíme vývoz trolejbusů do Rigy, máme zájem o kooperaci v oblasti kultury a školství. Podle mého názoru by bylo dobré vzájemně zintenzivnit i výuku jazyků na univerzitách jak v Praze, tak v Rize. Naše setkání je především důkazem pevného přátelství, velkého spojenectví a společné vůle při hledání cesty v budoucí integrované Evropě.
Pokud jde o Severoatlantickou alianci, zde platí naše vzájemná podpora procesu rozšíření. Z naší strany jsme nabídli zesílenou spolupráci v oblasti obrany mezi armádami. Máme zájem v této spolupráci pokračovat, protože disponujeme zkušenostmi s profesionalizací armády a transformací armády tak, aby se stala armádou splňující kritéria Severoatlantické aliance. To je zkušenost, kterou můžeme nabídnout partnerům, kteří jsou těsně před vstupem do NATO.

Ministryně zahraničních věcí S. Kalniete

Dobrý den. Opravdu je pro mě těžké cokliv dodat k tomu, co řekl pan ministr, protože naše dvoustranné vztahy jsou skutečně vynikající. Máme velmi podobný pohled na evropskou budoucnost a institucionální reformy v EU a také názor na místo, které bude EU v budoucnu zaujímat ve světovém měřítku.
Hovořili jsme také o NATO, o významu spolupráce v oblasti bezpečnosti s USA v rámci Aliance a o úkolech, které mají nově přizvané státy k účasti v Severoatlantické alianci. Pokud jde o naše dvoustranné vztahy, tak bych chtěla vyjádřit svou nejsrdečnější vděčnost ČR za podporu, kterou nám prokazovala při přípravě na vstup do NATO. Zvláště úspěšná je spolupráce mezi ministry obrany ČR a Lotyšska a také mezi vysokými vojenskými školami. Jsme plni odhodláni uskutečňovat 40 bodů akčního plánu, na kterých jsme se vzájemně dohodli.
Hovořili jsme také o možnosti uspořádat českou kulturní sezónu v Lotyšsku. To je dlouhodobý proces a k finalizaci tohoto plánu se ještě vrátíme. Česká kulturní přítomnost v Lotyšsku je pociťována takřka neustále, právě v těchto dnech v Rize probíhají dny české kultury "Pražské dny v Rize". Pan ministr Svoboda také přijal mé pozvání k návštěvě Lotyška, čímž jsem velmi potěšena.


Dotaz Právo
Já bych měl dotaz na paní ministryni týkající se ekonomických záležitostí. Když se začínalo hovořit o budoucím členství pobaltských států v Unii, vyzdvihovalo se na prvním místě Estonsko a poté ty zbývající další dva státy ho - řekl bych sportovní terminologií - tahem na branku dotáhly. Je to nyní znát i na zahraničních investicích v Lotyšsku?

Ministryně zahraničních věcí S. Kalniete
Samozřejmě, není to vidět jen na přílivu investic, ale i na zvýšení našeho HDP. V minulém roce bylo zvýšení našeho HDP o 6,5 procent a v tomto roce nehledě na nepříznivou světovou ekonomickou situaci se očekává 6 procent. S panem ministrem jsme hovořili také o našem očekávání českých investic v Lotyšsku.

Dotaz ČTK
Zmínili jste tu budoucnost EU s tím, že Vaše pohledy na fungování EU jsou podobné. V čem konkrétně se shodujete?

Ministr zahraničních věcí C. Svoboda
V otázce společných pohledů: nepochybně je náš vzájemný přístup stejný, pokud jde o zachování rotujícího předsednictví v EU. Chceme, aby každá země měla šanci být předsednickou zemí EU. Volba stálého prezidenta či předsedy EU je volba, která fakticky povede k tomu, že to bude vždy reprezentant některého z velkých států EU.
Za druhé mezi námi panuje shoda v názoru, že vztah mezi parlamentem, Evropskou radou a komisí má být vyvážený. Je důležité soustředit se na posílení role komise, neboť každá země má v komisi svého komisaře. Je to orgán, ve kterém je rovné postavení členských zemí EU a nezáleží na tom, kolik má obyvatel nebo jak je veliká. To také dává zemím naší velikosti velkou šanci být aktivní a reálně prosazovat naše zájmy.
Jinak paní ministryně je zástupkyní Lotyšska v Konventu a úzce spolupracuje i s naším zástupcem Janem Kohoutem, který reprezentuje exekutivu ČR v Konventu. Takže i zde jsme konstatovali, že naše stanoviska jsou si sobě blízká, byť definitivní závěry budou až po závěru mezivládní konference. Dále se shodujeme v tom, že mezivládní konference, která uzavře debatu a schválí budoucí podobu a institucionální reformu EU, musí být skončena až po našem vstup u do EU, abychom měli právo spolurozhodovat hlasováním o budoucnosti Evropy.

Ministryně zahraničních věcí S. Kalniete
Pan ministr velice přesně vyložil naší společnou pozici. Je tady jenom jeden malý rozdíl, že referendum se v ČR bude konat dříve než v Lotyšsku. Je pro nás důležité, aby závěrečné dokumenty Konventu byly přijaty tehdy, až budeme mít dostatek času je projednat. Tzn. aby naši obyvatelé nemohli říci, že se připravovali na vstup do EU s jednou legislativou a byli přijati do EU, která má legislativu jinou.

Tiskový mluvčí MZV V. Kolář

Já děkuji za účast a končím tiskovou konferenci.

.