Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Česká republika pomáhá Africe bojovat s následky pandemie COVID-19
Foto: @MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika pomáhá Africe bojovat s následky pandemie COVID-19

 

Přetrvávající pandemie COVID-19 má hluboké negativní dopady na ekonomickou, sociální a bezpečnostní situaci v Africe. V minulém roce bylo proto částka 109 mil. Kč z Programu aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe v období 2020-2022 (dále „Program Afrika“) využita na řešení bezprostředních dopadů pandemie v Africe, zejména v oblasti poskytování zdravotní péče, podpory hygieny a výživy, posilování odolnosti obyvatelstva a zdravotních a sanitačních systémů afrických zemí, a to s využitím zkušeností a expertízy českých firem i nevládních organizací.

Ve spolupráci s našimi zastupitelskými úřady jsme v minulém roce dokončovali realizaci 10 vázaných peněžních darů (VPD) s materiální dodávkou z ČR v 7 afrických zemích (Etiopie, Ghana, JAR, Maroko, Nigérie, Tunisko, Zambie) v celkové výši 61 mil. Kč. Tyto projekty jsou zaměřené na vybavení jednotek intenzivní péče afrických nemocnic z výrobků firem sdružených v Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.  „Posilujeme kapacity afrických nemocnic, což je v této nelehké době prioritou. Zároveň ale také přispíváme k uplatnění českých firem na mimoevropských trzích. Podporujeme tak český soukromý sektor ve složitém období a posilujeme potenciál pro rozvoj obchodně-ekonomických vztahů mezi námi a Afrikou“ dodal k Programu Afrika náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

Další prostředky z Programu Afrika v minulém roce byly poskytnuty formou peněžních darů mezinárodním i místním organizacím zapojeným do odezvy na pandemii v celkové výši 44,5 mil. Kč. Pandemie COVID-19 dále zhoršuje situaci v řadě zemí, které jsou dlouhodobě destabilizovány probíhajícími konflikty, a patří k významným zdrojovým a tranzitním zemím migrace do EU. Pozornost byla tedy věnovaná především zemím centrálního Sahelu (Mali, Niger, Burkina Faso), kde se humanitární situace poslední roky velmi rychle zhoršuje, a dále tak přispívá k celkové degradaci životních podmínek obyvatel. Z Programu Afrika jsme pokračovali v podpoře víceletého projektu organizace Welhungerhilfe ve spolupráci s Člověkem v tísni v západním Mali (Kayes) zaměřeného na boj proti pandemii a na podporu obživy venkovských obyvatel. Z projektů mezinárodních organizací jsme podpořili: prevenci násilného extremismu (UNDP Mali), komplexní stabilizační projekt v Trojmezí Liptako - Gourma (UNDP Mali, Burkina Faso, Niger), podporu konání voleb (UNDP Libye) a opravu přístavu v Benghází (WFP Libye). 

Pandemie COVID-19 s sebou přináší nárůst dezinformací a konspiračních teorií. Podpora přístupu k nezávislým informacím v deprivovaných oblastech Sahelu je důležitá nejen z hlediska boje proti šíření pandemie COVID-19, ale dlouhodobě přispívá k rozvoji místních obyvatel a stabilitě společností. Proto jsme v loňském roce pokračovali v podpoře  vysílání rozhlasových studií v nejvíce destabilizovaných oblastech Sahelu - Mali, Nigeru a Burkině Faso (částkou 1,6 mil. Kč) ve spolupráci s renomovanou švýcarskou nadací Hirondelle.

Ve spolupráci s Národním muzeem Praha jsme v minulém roce také podpořili částkou 1 mil. Kč muzeum v Oranu (Alžírsko) a tři malé lokální projekty (Ghana, Burkina Faso) částkou 1,14 mil. Kč na podporu místních nevládních organizací, které podporují účast mladých lidí ve volbách.

Všechny poskytnuté dary, vázané peněžní dary, humanitární dotace i peněžní dary mezinárodním a místním organizacím jsou komplementární k dalším aktivitám ČR v daných zemích a přispívají k naplňování zahraničněpolitických priorit ČR.

.