Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

MZV Černínský palác
Foto: © MZV ČR/MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konzulární odbor zahájil první etapu projektu digitalizace konzulárních služeb pro občany v zahraničí

 

Ředitel konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí, Pavel Pitel, podepsal v pátek 25. 2. s obchodním ředitelem společnosti Equica a.s. smlouvu na zpracování studie proveditelnosti, která je první fází projektu Digitalizace konzulárních agend MZV tj. celého spektra služeb, které Česká republika poskytuje svým občanům v zahraničí.

Studie proveditelnosti má za cíl detailně zhodnotit stávající stav a navrhnout možnosti digitalizace služeb poskytovaných českými zastupitelskými úřady občanům v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí tímto činí první krok k naplnění své vize z Informační koncepce MZV ČR, a to poskytovat všechny služby resortu digitálně a přívětivě. Zároveň dojde i k naplnění legislativních požadavků dle zákonů č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO).

Součástí výstupu studie proveditelnosti bude také podání žádosti o spolufinancování projektu z Integrovaného regionálního operačního programu, kterým se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo očekává, v případě schválení projektu, financování až 70% z celkové hodnoty projektu z fondu IROP.

„Projekt Digitalizace konzulárních agend navazuje na obecný trend digitalizace služeb státu občanům. Naším cílem je zkvalitnění poskytovaných služeb, omezení administrativní zátěže pro občany i finanční úspory na straně státní správy. V budoucnu předpokládáme poskytování mnoha konzulárních služeb, jakými může být například podávání žádostí o vystavení matričních dokladů, bez nutnosti osobní návštěvy konzulátu občanem za plného využití digitální identity občana. Součástí řešení bude také plná integrace s ostatními  informačními systémy státní správy. Klienti tak ušetří čas strávený vyplňováním informací, které již státní správa má k dispozici. V mnoha destinacích také odpadne nutnost dlouhé cesty na konzulát s vynaložením nemalých finančních prostředků.“ shrnuje ředitel konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí Pavel Pitel.

.