Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ministr Petříček udělil medaile Za zásluhy o diplomacii
Foto: mzvcr
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministr Petříček udělil medaile Za zásluhy o diplomacii

 

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček 19. listopadu 2020 rozhodl o udělení medaile „Za zásluhy o diplomacii“ pro rok 2020 níže uvedeným významným osobnostem. Protože v důsledku pandemie COVID-19 není možné, aby ministr toto ocenění předal laureátům osobně, bude jim předáno při vhodné příležitosti prostřednictvím našich zastupitelských úřadů.

Laureáti medaile „Za zásluhy o diplomacii“ 2020:

 • Zdena Boevová, Bulharsko - za dlouhodobý přínos k rozvoji politických, obchodních a kulturních česko – bulharských vztahů
 • Edward Joseph Dellin, Spojené státy americké - za mimořádné a dlouhodobé zásluhy při rozvoji mezinárodních vztahů mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
 • Paul Carl Marie Joseph Van denbempt, Belgické království - za celoživotní neúnavné nasazení ve prospěch České republiky ve funkci honorárního generálního konzula ČR a za zásluhy o šíření dobrého jména v zahraničí
 • George Drost, Spojené státy americké - za mimořádný přínos k rozvoji česko - amerických kulturních a obchodních vztahů a za šíření dobrého jména ČR ve světě
 • Mustafa Džemilev, Ukrajina - za mimořádné a celoživotní úsilí při obhajobě lidských práv
 • Pieter Goedhart, Nizozemské království - za výrazný podíl na zviditelňování České republiky v Nizozemí a za podporu a šíření dobrého jména naší země v Nizozemí
 • Jan Cornelius Henneman, Nizozemské království - za výrazný podíl na zviditelňování České republiky v Nizozemí a za podporu a šíření dobrého jména naší země v Nizozemsku
 • Josef Kašpar, in memoriam, Italská republika - za významný a dlouhodobý přínos pro rozvoj česko – italských vztahů a za propagaci České republiky v Itálii
 • Miloslav Rechcígl, Jr., Spojené státy americké - za celoživotní přínos pro rozvoj česko - amerických vztahů
 • Hussein Shobokshi, Saúdská Arábie - za výjimečné nasazení při šíření dobrého jména České republiky v regionu arabského světa a za významný přínos pro rozvoj česko – saúdských politických, obchodních a kulturních vztahů
 • Barbara Stamm, Spolková republika Německo - za mimořádný přínos pro rozvoj česko – německých, zvláště česko – bavorských vztahů, mj. za zásluhy o česko - bavorské historické usmíření
 • Petr Vágner, Česká republika - za mimořádné pracovní a osobní nasazení v oblasti Visegrádské spolupráce, zvláště pak za založení a úspěšné etablování Mezinárodního visegrádského fondu
 • Attila Ahmet Yűce, Turecko - za celoživotní úsilí a zájem o rozvoj česko – tureckých vztahů
 • Emanuel a Josef Zimovi, in memoriam, Maďarská republika - za mimořádně humánní postoj, obhajobu lidských práv a osobní odvahu
.