Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Náměstek Martin Tlapa vedl bilaterální meziministerské konzultace se Zambií
Foto: mzvcr
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náměstek Martin Tlapa vedl bilaterální meziministerské konzultace se Zambií

 

Náměstek Martin Tlapa uskutečnil dne 17. března 2021 bilaterální politické konzultace se stálým tajemníkem ministerstva zahraničí Chalwe Lombem. K hlavním tématům diskuze patřila pomoc zambijskému zdravotnictví při čelení negativním dopadům pandemie COVID-19, vyhodnocení rozvojové spolupráce mezi oběma zeměmi, podpora ekonomické a obchodní spolupráce a diskuze k vývoji strategických vztahů mezi EU a Afrikou.

Zambie je jednou ze šesti prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR ve světě a spolu s Etiopií jednou ze dvou v Africe. Objem rozvojové spolupráce realizované v Zambii dosahuje každoročně kolem tří milionů USD a postupně vzrůstá. Soustředí se hlavně na zemědělství a rozvoj venkova, především na zvýšení produktivity a příjmů drobných farmářů a zavádění udržitelných způsobů zemědělské výroby.

Náměstek Tlapa poděkoval za dosavadní dobrou spolupráci se zambijskými partnery s tím, že ČR přivítá z jejich strany podněty k dalším společným aktivitám v souladu s aktuálními cíli Zambie v rozvoji zemědělského sektoru.

Stálý tajemník Lombe ocenil, že ČR poskytuje Zambii  rovněž pravidelnou humanitární pomoc, která posiluje schopnosti země se vypořádávat s přírodními katastrofami a podporuje stabilizaci uprchlické komunity v zemi. To se týká zejména utečenců ze sousední Konžské demokratické republiky. Stálý tajemník Lombe ocenil též každoroční pomoc ČR ve formě deseti stipendií zambijským studentům.

V reakci na pandemii COVID-19 ČR mobilizovala dodatečné zdroje ve výši 2,6 mil. USD na pomoc Zambii. Díky ní Zambie získala zdravotnické, testovací a ochranné prostředky pro zdravotnická zařízení v zemi a mobilní laboratoře.  Podpora cílila také na domácnosti a malé firmy, osvětovou činnost a zajištění dodávek pitné vody a sanitace. ČR také poskytne Zambii lůžka a další zdravotnickou techniku pro jednotku intenzivní péče pro University Teaching Hospital v metropoli Lusace.

Náměstek Tlapa a stálý tajemník Lombe zároveň ocenili, že přes negativní dopady pandemie na rozvoj hospodářství se oběma stranám daří rozvíjet ekonomickou a obchodní spolupráci. V novém resortu Bonanza na okraji Lusaky byla například již dokončena instalace minipivovaru dodaného společností Technoexport. ČR také podporuje několik projektů na rozvoj soukromého sektoru v zemi, které se týkají například regenerace vrtů, investic do malých vodních elektráren, podpory malých a středních podniků a zpracování a marketing manioku. Za úspěch lze považovat i to, že firma VVS Verměřovice se etablovala jako úspěšný dodavatelem krmných směsí do Zambie.

Během diskuse k regionálním otázkám náměstek Tlapa a stálý tajemník Lombe vyjádřili potřebu najít řešení pro terorismem sužovanou severní část Mosambiku, aby mimo jiné nedošlo i k rozšíření destabilizace do sousedních oblastí. Ohledně směřování strategického partnerství mezi EU a Afrikou se shodli, že aktuální prioritou je čelení zdravotním a ekonomickým dopadům pandemie COVID-19 na oba regiony. Důležitou prioritou je s ohledem na oboustranné aktivity v Sahelu rovněž oblast bezpečnostní spolupráce.

.