Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác - jaro 2020
Foto: MZV ČR/MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení ministra Lipavského a německé ministryně Baerbockové k 25. výročí česko-německé deklarace

 

V tento den před 25 lety podepsali v Praze kancléř Helmut Kohl a předseda vlády Václav Klaus společnou Deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Deklarace se soustředila především na dvě priority: na jedné straně překonání zátěže ze společné minulosti, na druhé straně nasměrování našich vztahů do budoucnosti.

Společná Deklarace je jedním z ústředních pilířů vztahů mezi Německem a Českou republikou. Jejím podpisem byly vytvořeny významné nástroje, které učinily ze sousedů přátele: Česko-německý fond budoucnosti a Česko-německé diskusní fórum, které významně přispěly a nadále přispívají k posílení vzájemné důvěry.

Pomocí Deklarace jsme naše vztahy, které jsou úzce provázané společnou historií, ale i zatížené několika složitými obdobími, postavili na nový základ. Od roku 1997 jsme dosáhli takového pokroku, který byl v době podpisu téměř nepředstavitelný. Jsme blízcí partneři v EU a NATO; jsme součástí evropského a transatlantického hodnotového společenství. Z nechtěných sousedů jsme se stali přáteli. Česko-německé vztahy jsou dnes nejlepší ve své historii.

Společná Deklarace vytvořila respekt a důvěru mezi našimi zeměmi. Tento odkaz si dnes chceme připomenout nejen v souvislosti s česko-německými vztahy. Jsme rádi, že náš příklad slouží jako inspirace pro ostatní.

Všichni jsme totiž stále více konfrontováni s novými globálními výzvami v oblastech, jako je energetika a klima, pandemie Covid-19, migrace nebo otázky naší kolektivní bezpečnosti. Nalézat řešení je stále složitější. O to důležitější je hledat tato řešení v duchu vzájemného respektu a důvěry.

I proto jsme hrdí a vděční, že si dnes můžeme společnou Deklaraci o česko-německých vztazích připomenout. Společně jsme odhodláni nadále rozvíjet naše sousedství a přátelství ve prospěch sjednocené Evropy v mírovém světě.

 

Heute vor 25 Jahren unterzeichneten Bundeskanzler Helmut Kohl und Premierminister Václav Klaus in Prag die gemeinsame Erklärung über die deutsch-tschechischen Beziehungen und deren künftige Entwicklung. Die Erklärung hatte einen doppelten Fokus: Einerseits die Überwindung der aus der gemeinsamen Vergangenheit herrührenden Belastungen, andererseits die Ausrichtung unserer Beziehungen auf die Zukunft.

Die gemeinsame Erklärung ist ein zentraler Pfeiler der Beziehungen zwischen Deutschland und Tschechien. Mit ihr wurden wichtige Instrumente geschaffen, die aus Nachbarn Freunde machen konnten: Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds und das Deutsch-Tschechische Gesprächsforum, die beide einen wesentlichen Beitrag zur Vertiefung des gegenseitigen Vertrauens leisteten und leisten.

Deutschland und Tschechien haben ihre historisch beispiellos engen, aber eben auch in manchen Jahren sehr schwierigen Beziehungen mit dieser Erklärung auf eine neue Grundlage stellen können. Wir haben seit 1997 damals beinahe unerreichbar scheinende Fortschritte gemacht. Wir sind enge Partner in der EU und in der NATO; wir sind Teil der europäischen und transatlantischen Wertegemeinschaft. Aus Nachbarn wider Willen wurden Freunde. Heute sind die deutsch-tschechischen Beziehungen besser, als sie es je waren.

Die gemeinsame Erklärung hat Respekt und Vertrauen zwischen unseren Ländern geschaffen. Dieses Erbes wollen wir heute nicht nur im Zusammenhang mit den deutsch-tschechischen Beziehungen gedenken. Wir freuen uns, dass unser Beispiel anderen als Inspiration dient.

Denn immer häufiger sind wir weltweit mit neuen Herausforderungen in Bereichen wie Energie und Klima, der Covid-Pandemie, Migration oder Fragen unserer kollektiven Sicherheit konfrontiert. Immer komplizierter wird es, Lösungen zu finden. Umso wichtiger ist, diese Lösungen im Geiste gegenseitigen Respekts und Vertrauens zu suchen.

Auch deswegen sind wir stolz und dankbar, heute an die gemeinsame Erklärung über die deutsch-tschechischen Beziehungen erinnern zu können. Gemeinsam sind wir entschlossen, unsere Nachbarschaft und Freundschaft immer weiter zu entwickeln, für ein geeintes Europa in einer friedlichen Welt.

 

.