Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

dsadsa
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Státní tajemník Miloslav Stašek přijal delegaci Americké obchodní komory při EU

 

Státní tajemník dne 1. června t.r. jednal s delegací zástupců evropských poboček amerických firem sdružených v Americké obchodní komoře při EU (AmCham) o vzájemném obchodě, transatlantických vztazích a českém předsednictví v Radě EU.

Delegaci komory se sídlem v Bruselu vedla paní Susan Dangerová, výkonná ředitelka AmCham, a jejími členy byli představitelé pěti výborů komory v oblasti zemědělství a potravinářství, digitální ekonomiky, dopravy, bezpečnosti a obrany, transatlantických vztahů a zodpovědného podnikatelského chování. Konkrétně se setkání zúčastnili zástupci evropských poboček světoznámých firem Apple, GE Aviation, Intel, Liberty Global, McDonald´s a META.

V úvodu státní tajemník zdůraznil stěžejní témata současné doby, kterými jsou situace na Ukrajině vč. její rekonstrukce a CZ PRES. V rámci předsednictví se v Praze uskuteční setkání   všech 27 státních tajemníků z resortu zahraničí nebo již od 13. června t.r. mezinárodní fórum zaměřené na oblast Indo-Pacifiku. Obchodní spolupráce s USA má rostoucí trend podle objemu vzájemné výměny zboží i počtu českých firem působících v USA, včetně start-upů a vědeckých center. Mezi české priority v bilaterálních vztazích ČR – USA patří obranný průmysl vč. kybernetické bezpečnosti, energetická bezpečnost v kontextu vývoje situace na Ukrajině nebo pokračující pozitivní vývoj v exportu českých agrárních komodit.

Generální ředitelka AmCham Susan Dangerová představila komoru jako organizaci nezávislou na vládních strukturách. Mezi priority komory v tomto roce v zájmu jejích zhruba 160 členů patří podpora konkurenčního prostředí EU, budování transatlantických vazeb, obnova ekonomiky po překonání pandemie Covid-19, energetická bezpečnost, přechod na zelenou ekonomiku a zejména restartování vztahů po období vlády minulé administrativy. Důležitým nástrojem k prosazení společných transatlantických zájmů patří TTC (Rada EU-USA pro obchod a technologie) s důrazem na transparentnost a otevřené strategické obchodní vztahy. V globálních tématech dominuje Čína, multilaterální obchod a spolupráce v rámci WTO.

Pracovní program CZ PRES uvedl ředitel odboru J. Utěšený. Konkrétní priority a cíle předsednictví představí 15. června t.r. premiér P.Fiala. Priority AmCham představené Susan Dangerovou obsahuje pracovní program CZ PRES. Důraz je kladen na multilateralismus. Dále popsal z pohledu předsednictví některá z témat jako obrana a bezpečnost a vazba na aktivity v NATO, klimatické změny, energetická bezpečnost a situace na Ukrajině. Plánované aktivity v rámci CZ PRES v oblasti TTC, konkrétně plánovaný kulatý stůl nebo vybrané okruhy spolupráce jako bezpečnost dodavatelských řetězců, podmínky pro přímé zahraniční investice, standardizace a datové toky přiblížila vedoucí oddělení Severní Ameriky D. Baschová.

V další části setkání jednotlivé US firmy popsaly výzvy a plánované aktivity v oblasti digitální ekonomiky nebo obrany a bezpečnosti vč. kybernetické bezpečnosti. Je zájem o těsnější průnik evropských a amerických technologií v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, k čemuž může přispět TTC. Zazněl i náznak obavy z přijímání a zavádění nových EU směrnic a jejich dopad na činnost firem.

Státní tajemník na závěr zdůraznil zájmem uvést průběh CZ PRES do běžného pracovního módu. 

.